Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3270/TM-KHTK ngày 20/08/2002 của Bộ Thương mại về việc thành lập Trung tâm / Phòng Thông tin, Xúc tiến thương mại

Số hiệu: 3270/TM-KHTK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Phan Thế Ruệ
Ngày ban hành: 20/08/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3270/TM-KHTK
V/v thành lập Trung tâm/Phòng Thông tin, Xúc tiến thương mại

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2002

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Hiện nay, yêu cầu về cung cấp thông tin, xúc tiến thương mại và ứng dụng thương mại điện tử đang ngày càng trở nên quan trọng đối với cả hoạt động quản lý Nhà nước về thương mại và hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp tại các địa phương. Vừa qua, Bộ Thương mại đã khảo sát, tìm hiểu tình hình tổ chức và hoạt động trong lĩnh vực này tại các tỉnh phía Bắc, phía Nam và miền Trung, nhiều tỉnh đề nghị Bộ Thương mại nên có một văn bản hướng dẫn thống nhất các tỉnh hình thành tổ chức này, vì hiện nay một số tỉnh chưa có và nhiều tỉnh đã có những quy mô, chức năng hoạt động, hình thức quản lý thiếu thống nhất nên rất lúng túng trong lĩnh vực này.

Để đáp ứng những yêu cầu trên, Bộ Thương mại cho rằng việc thành lập một cơ quan chuyên trách, hoạt động trong lĩnh vực thông tin, xúc tiến thương mại và thương mại điện tử tại các địa phương là việc làm cần thiết và phải sớm được triển khai. Theo tinh thần Thông tư liên tịch số 36/2000/TTLT-BTM-BTCCBCP ngày 27 tháng 1 năm 2000 cả Bộ Thương mại và Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của các cơ quan quản lý về thương mại ở địa phương; theo ý kiến của Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ tại văn bản số 254/BTCCBCP-TCBC ngày 01 tháng 8 năm 2002 về việc thành lập Trung tâm/Phòng Thông tin, Xúc tiến thương mại, Bộ Thương mại đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh căn cứ vào yêu cầu, nội dung và khối lượng công việc theo thẩm quyền, có thể nghiên cứu, thành lập Trung tâm hoặc Phòng thực hiện chức năng thông tin, xúc tiến thương mại, ứng dụng và phát triển thương mại điện tử trực thuộc Sở Thương mại/Thương mại - Du lịch (gọi tắt là Sở Thương mại).

Bộ Thương mại xin đề xuất mô hình tổ chức của Trung tâm/Phòng làm chức năng cung cấp thông tin kinh tế thương mại, xúc tiến thương mại, ứng dụng và phát triển thương mại điện tử tại các địa phương như sau:

1. Tên gọi:

Thống nhất đặt tên các tổ chức này là Trung tâm/Phòng Thông tin, xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Thương mại.

2. Nguyên tắc hoạt động:

Trung tâm/Phòng thông tin, xúc tiến thương mại được thành lập trên nguyên tắc là một đơn vị sự nghiệp có thu, tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động, có con dấu riêng để giao dịch và không lấy lợi nhuận làm mục đích chính.

3. Chức năng và nội dung hoạt động:

Trung tâm/Phòng thông tin, xúc tiến thương mại sẽ hoạt động trong lĩnh vực thương mại với những nội dung chính như sau:

a. Về công tác thông tin:

- Tổ chức, triển khai các hoạt động về công nghệ thông tin trong phạm vi của ngành thương mại tại địa phương, phục vụ cho công tác điều hành của Sở cũng như hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.

- Tiến hành kết nối, trao đổi thông tin với các mạng thông tin của Chính phủ, của Bộ Thương mại, và của các Trung tâm khác trong cả nước. Là đầu mối kết nối các mạng thông tin hội nhập như: ASEM Connect, ASEAN, APEC, WTO... theo quy định của Chính phủ.

- Là đầu mối hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghệ thông tin, lập kế hoạch, tổ chức và thực hiện việc áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của ngành Thương mại.

- Tham gia phát hành các ấn phẩm thông tin trong lĩnh vực kinh tế - thương mại.

- Thu thập và cung cấp thông tin: thu thập, tiếp nhận các thông tin kinh tế thương mại từ các ngành, các địa phương trong cả nước và cung cấp các thông tin này cho các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn của địa phương.

b. Về xúc tiến thương mại:

- Giúp Sở Thương mại tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại như: tổ chức hội chợ, triển lãm, hội thảo... về thương mại nhằm giới thiệu các sản phẩm của địa phương với những đối tác trong và ngoài nước; và ngược lại tổ chức các đoàn doanh nghiệp địa phương tham gia các hội chợ, triển lãm, hội thảo... về thương mại do các đơn vị khác  trong và ngoài nước tổ chức.

- Tổ chức khảo sát, nghiên cứu thị trường, kịp thời cung cấp những thông trách nhiệm thị trường cho các doanh nghiệp địa phương lên kế hoạch sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả và phù hợp với yêu cầu của thị trường.

- Cung cấp các dịch vụ công cho các doanh nghiệp tại địa phương như: các dịch vụ tư vấn kinh doanh, dịch vụ cung cấp thông tin...

- Giúp Sở Thương mại tổ chức, triển khai công tác đào tạo, nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn của địa phương.

c. Về thương mại điện tử:

- Nâng cao nhận thức về thương mại điện tử cho các nhà quản lý cũng như các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn của địa phương.

- Làm đầu mối tổ chức, triển khai các hoạt động về thương mại điện tử tại địa phương.

- Tham gia tổ chức, triển khai các hoạt động trong chương trình tin học hóa quản lý hanh chính nhà nước của địa phương, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại.

- Từng bước tiến hành tổ chức, thực hiện việc cung cấp các dịch vụ công thông qua các hệ thống thông tin điện tử, góp phần thực hiện chính phủ điện tử tại địa phương theo chủ trương của Nhà nước.

4. Quan hệ với các đơn vị thuộc Bộ Thương mại:

Ngoài sự quản lý trực tiếp của Sở Thương mại tại địa phương.

Trung tâm/Phòng thông tin, xúc tiến thương mại này chịu sự quản lý trực tiếp của Sở Thương mại. Ngoài ra, Trung tâm/Phòng này có quan hệ phối hợp (theo ngành dọc) với các đơn vị thuộc Bộ Thương mại, cụ thể như sau:

- Về hoạt động xúc tiến thương mại: chịu sự quản lý về chuyên môn của Cục Xúc tiến Thương mại.

- Về hoạt động thương mại điện tử: chịu sự quản lý về chuyên môn của Ban Thương mại điện tử - Vụ Kế hoạch thống kê.

- Về hoạt động công nghệ thông tin nói chung: chịu sự quản lý về chuyên môn của Trung tâm Thông tin thương mại.

5. Về biên chế hoạt động:

Trước mắt, các Sở Thương mại phân công một số cán bộ công chức trong định biên của Sở và hợp đồng với một số cán bộ đã được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ phù hợp để hình thành tổ chức này.

Để đáp ứng yêu cầu về thông tin kinh tế, xúc tiến thương mại và thương mại điện tử tại các địa phương trong cả nước, đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tạo điều kiện thuận lợi để các Sở Thương mại sớm thành lập Trung tâm/Phòng thông tin, xúc tiến thương mại tại địa phương mình.

Đối với những địa phương đã thành lập Trung tâm/Phòng thông tin, xúc tiến thương mại, cần bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ cho phù hợp với yêu cầu hiện nay và tiếp tục hoạt động theo cơ chế như trước đây; còn các địa phương chưa thành lập được thì nên thành lập theo tinh thần văn bản này.

 

 

K/T. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Phan Thế Ruệ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3270/TM-KHTK ngày 20/08/2002 ngày 20/08/2002 của Bộ Thương mại về việc thành lập Trung tâm / Phòng Thông tin, Xúc tiến thương mại

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.211

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.165.57.161