Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3224/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 15/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3224/TCHQ-KTTT
V/v: Giá tính thuế mặt hàng rượu
và giải tỏa cưỡng chế

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2005 

 

 

 Kính gửi:

- Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh
- Công ty sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu
 (Km9- Hoàng Liệt- Q.Hoàng Mai-Q.lộ 1A-Hà Nội)
 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số: 144/Pro-KH và công văn số: 145/Pro-KH ngày 05.8.2005 của Công ty sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu về việc xin chấp nhận giá giao dịch và xin giải tỏa cưỡng chế. Qua xem xét hồ sơ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1/. Về giá tính thuế mặt hàng rượu: Tổng cục Hải quan đã có công văn 2388/TCHQ-KTTT ngày 20.6.2005 chỉ đạo Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh truy thu thuế các lô hàng rượu đã tham vấn. Tuy nhiên, Công ty vẫn khiếu nại với lý do: Việc không cung cấp được chứng từ cho cơ quan Hải quan vì Công ty là nhà phân phối độc quyền nên cuối kỳ bên nước ngoài mới cung cấp cho toàn bộ lô hàng; Việc Hải quan TP Hồ Chí Minh lấy giá mặt hàng rượu Martell nhập ở cấp độ thương mại khác để áp cho rượu Remy Martin của nhà phân phối độc quyền Maxxium Singapore tại thị trường Chấu Á là không hợp lý.

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh xem xét hồ sơ, cho phép doanh nghiệp chứng minh việc thanh toán thực tế của lô hàng, giải quyết khiếu nại cho doanh nghiệp theo đúng qui định tại các Quyết định số: 733/TCHQ/QĐ/KTTT và Quyết định số: 1361/TCHQ/QĐ/KTTT của Tổng cục Hải quan.

2/. Về việc xin giải tỏa cưỡng chế: yêu cầu Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh căn cứ công văn 2366/TCHQ-KTTT ngày 17.6.2005 của Tổng cục Hải quan để xử lý theo qui định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh, Công ty sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (5).

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3224/TCHQ-KTTT ngày 15/08/2005 của Tổng cục Hải quan về việc giá tính thuế mặt hàng rượu và giải tỏa cưỡng chế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.439

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.148.127
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!