Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 32/GSQL-GQ2 về xuất khẩu hàng gia công qua cửa khẩu phụ nằm ngoài khu kinh tế cửa khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 32/GSQL-GQ2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Trịnh Đình Kính
Ngày ban hành: 16/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 32/GSQL-GQ2
V/v xuất khẩu hàng gia công qua cửa khẩu phụ nằm ngoài khu KTCK

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng

Cục Giám sát quản lý nhận được công văn số 09 CV/CT ngày 08/01/2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Kinh tế Đông Bắc. Tại điểm (2) công văn số 09 CV/CT, Công ty phản ánh: Công ty Xuất khẩu hàng sang Trung Quốc qua cửa khẩu Pò peo và Lý Vạn tỉnh Cao Bằng là cửa khẩu nằm ngoài khu kinh tế. Theo một số cán bộ Hải quan cửa khẩu giải thích là hiện nay chủ trương nhà nước cấm xuất khẩu hàng thuộc diện gia công sản xuất hàng xuất khẩu qua lối phụ, lối mở nằm ngoài khu kinh tế cửa khẩu.

Để có cơ sở trả lời Công ty, Cục Giám sát quản lý đề nghị Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng kiểm tra làm rõ:

- Văn bản nào của cơ quan có thẩm quyền không cho phép hàng gia công, SXXK không được xuất khẩu qua cửa khẩu phụ (lối mòn, lối mở) nằm ngoài khu kinh tế cửa khẩu.

- Tại văn bản số 880/TCHQ-GSQL ngày 27/02/2012 của Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn Cục Hải quan Cao Bằng chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu Bí Hà thực hiện thủ tục hàng hóa xuất khẩu chuyển cửa khẩu qua cửa khẩu phụ Lý Vạn nằm ngoài khu kinh tế cửa khẩu đối với lô hàng lông vịt thành phẩm của Công ty TNHH Kwong Lung - Meko.

- Đề xuất giải quyết trường hợp trên.

Báo cáo gửi về Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trước ngày 17/01/2013 để tổng hợp trả lời Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Kinh tế Đông Bắc./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Đình Kính

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 32/GSQL-GQ2 về xuất khẩu hàng gia công qua cửa khẩu phụ nằm ngoài khu kinh tế cửa khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.276

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.0