Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3179/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 10/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3179/TCHQ-GSQL
V/v: thực hiện QĐ số 17/2004/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2005

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang

Tổng cục nhận được công văn số 633/HQKG-NV ngày 12/7/2005 của Cục Hải quan Kiên Giang báo cáo gặp vướng mắc khi thực hiện Quyết định số 17/2004/QĐ-NHNN ngày 05/1/2004 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc thanh toán trong mua bán, trao đổi hàng hóa và dịch vụ thương mại tại khu vực biên giới Việt Nam-Campuchia, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Điều 8 và Điều 9 Chương II Quyết định số 17/2004/QĐ-NHNN nêu trên đã quy định cụ thể về việc thương nhân Việt Nam và thương nhân Campuchia thanh toán trong các giao dịch mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi; bằng đồng Việt Nam và đồng Riel Campuchia (KHR).

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh nghiên cứu kỹ văn bản để hướng dẫn các đơn vị Hải quan cửa khẩu và doanh nghiệp thực hiện đúng theo các quy định tại Quyết định số 17/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nêu trên.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GS (2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3179/TCHQ-GSQL ngày 10/08/2005 của Tổng cục Hải quan về việc thanh toán trong mua bán, trao đổi hàng hóa và dịch vụ thương mại tại khu vực biên giới Việt Nam-Campuchia

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.554

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.96.86
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!