Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3167/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc ghi nhãn sản phẩm thuốc lá điếu xuất khẩu

Số hiệu: 3167/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Văn Tạo
Ngày ban hành: 04/07/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3167/TCHQ-GSQL
V/v ghi nhãn sản phẩm thuốc lá điếu xuất khẩu

Hà Nội , ngày 04 tháng 7 năm 2003

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH - TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 3167/TCHQ-GSQL NGÀY 04 THÁNG 7 NĂM 2003 VỀ VIỆC GHI NHÃN SẢN PHẨM THUỐC LÁ ĐIẾU XUẤT KHẨU

Kính gửi: Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố

Về việc ghi nhãn nội dung xuất xứ đối với hàng hoá xuất khẩu, tiếp theo Công văn số 1932/TCHQ-GSQL ngày 2/5/2003 của Tổng cục Hải quan, căn cứ Công văn số 3399/CV-CNCL ngày 1/9/2000; Công văn số 2181/CV-CNCL ngày 26/5/2003 và Công văn 2753/CV-CNCL ngày 25/6/2003 của Bộ Công nghiệp, Tổng cục Hải quan hướng dẫn việc kiểm tra ghi nhãn nội dung "xuất xứ hàng xuất khẩu" đối với mặt hàng thuốc lá như sau:

1. Đối với nhóm sản phẩm thuốc lá truyền thống được giữ nguyên nhãn (bao, tút, thùng carton) như hiện nay hoặc giữ nguyên theo li-xăng để xuất khẩu, không nhất thiết phải ghi nội dung nước xuất xứ. Trường hợp ghi nước xuất xứ thì phải ghi đúng tên nước xuất xứ của sản phẩm.

Thuốc lá mang các nhãn hiệu được xem là thuộc nhóm sản phẩm thuốc lá truyền thống bao gồm:

(i) Thuốc lá Vinataba;

(ii) Thuốc lá mang nhãn hiệu thuốc lá của nước ngoài (như 555; Marllboro; Dunhill; Mild Seven...) được sản xuất theo li-xăng của chủ sở hữu nhãn hiệu thuốc lá đó.

Tổng cục Hải quan gửi kèm Danh mục các nhãn thuốc lá điếu hiện đang được xuất khẩu ra thị trường nước ngoài (có danh mục đính kèm) được thực hiện việc ghi nhãn như hướng dẫn đối với nhóm sản phẩm thuốc lá truyền thống, do Bộ Công nghiệp cung cấp để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố đối chiếu thực hiện....

2. Đối với sản phẩm thuốc lá không thuộc nhóm sản phẩm thuốc lá truyền thống, việc ghi nhãn nội dung xuất xứ hàng hoá được thực hiện theo quy định tại Công văn 1932/TCHQ-GSQL ngày 2/5/2003 của Tổng cục Hải quan.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh, thành phố hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện.

DANH MỤC

CÁC NHÃN MÁC THUỐC LÁ ĐIẾU NƯỚC NGOÀI ĐANG XUẤT KHẨU
(Kèm theo Công văn số 2753/CV-CNCL ngày 25/6/2003)

1. GOLD SEAL 20-S RED

2. GOLD SEAL 20-S black

3. GOLD SEAL 20-S MENTHOL

4. GOLD SEAL.10-S

5. CAPITAL KING SIZE

6. CAPITAL MENTHOL

7. CAPITAL INTERNATIONAL

8. RIYADI

9. FISHER PULL FLAVOR

10. FISHER LIGHTS

11. EMPIRE FULL FLAVOR

12. EMPIRE LIGHTS

13. D&J

14. M&J 20-S

15. M&J MENTHOL

16. M&J 10-S

17. STARS

18. ASKA REGULAR

19. ASKA LIGHTS

20. ASKA MENTHOL LIGHTS

21. BUSINESS ROYAL.

 

Đặng Văn Tạo

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3167/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc ghi nhãn sản phẩm thuốc lá điếu xuất khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.567
DMCA.com Protection Status