Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 316/TCT-CS tăng cường công tác kiểm tra đối với hàng hóa xuất vào khu kinh tế cửa khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 316/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 23/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 316/TCT-CS
V/v tăng cường công tác kiểm tra đối với hàng hóa xuất vào khu kinh tế cửa khẩu.

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Để phát triển kinh tế xã hội, Chính phủ đã ban hành các Quyết định thành lập các khu kinh tế cửa khẩu. Các khu kinh tế cửa khẩu được hình thành ở các tỉnh biên giới đã có những đóng góp nhất định vào phát triển kinh tế - thương mại cửa khẩu, tăng kim ngạch xuất nhập khẩu trên địa bàn, đặc biệt là góp phần bảo đảm an ninh quốc phòng vùng biên giới. Tuy nhiên thời gian qua, qua công tác phòng chống gian lận thương mại đã phát hiện đã có tình trạng lợi dụng quay vòng hàng hóa nhập khẩu từ nội địa vào Khu kinh tế cửa khẩu quay vòng từ Khu kinh tế cửa khẩu về nội địa. Điều này đã gây khó khăn cho công tác quản lý của cơ quan thuế, cơ quan hải quan và thất thu ngân sách nhà nước.

Để hạn chế tình trạng gian lận, Tổng cục Thuế đề nghị các Cục thuế thực hiện một số giải pháp sau nhằm tăng cường công tác kiểm tra đối với hàng hóa xuất vào khu kinh tế cửa khẩu:

(1) Tăng cường công tác kiểm tra trước, hoàn thuế sau đối với các trường hợp doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa vào khu kinh tế cửa khẩu (như: Khu kinh tế - thương mại đặc biệt Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị; Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Hà Tĩnh ...), cụ thể:

- Đối với Khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo: Thực hiện kiểm tra trước, hoàn thuế sau theo đúng quy định tại Quyết định số 129/QĐ-BTC ngày 10/01/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành danh mục hàng hóa từ nội địa đưa vào tiêu thụ trong Khu kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo thực hiện kiểm tra trước khi hoàn thuế.

- Đối với các Khu kinh tế cửa khẩu khác (bao gồm cả Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế cầu Treo): Thực hiện kiểm tra trước, hoàn thuế sau theo hướng dẫn tại Thông tư số 116/2010/TT-BTC.

- Đối với hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT của các hàng hóa khác (ngoài danh mục hàng hóa thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau theo quy định tại QĐ số 128/QĐ-BTC và Thông tư số 116/2010/TT-BTC) được phép xuất khẩu vào khu kinh tế cửa khẩu: Thực hiện phân loại hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau; kiểm tra trước, hoàn thuế sau và thực hiện kiểm tra hoàn thuế theo quy định hiện hành tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn.

(2) Cơ quan thuế ở khu kinh tế cửa khẩu có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn, kiểm tra các doanh nghiệp trong khu kinh tế cửa khẩu có nhập hàng từ nội địa với số lượng lớn để xác định việc tiêu thụ (bán hàng) của doanh nghiệp (là phục vụ bán hàng miễn thuế hay bán lại cho các tổ chức, cá nhân khác trong khu kinh tế cửa khẩu). Trường hợp doanh nghiệp trong khu kinh tế cửa khẩu bán hàng miễn thuế, đề nghị doanh nghiệp cung cấp đầy đủ tài liệu chứng minh bán hàng cho khách du lịch được miễn thuế theo quy định.

(3) Cơ quan thuế thực hiện kiểm tra sau hoàn đối với các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa vào khu kinh tế cửa khẩu với số lượng lớn về thủ tục hồ sơ, việc thanh toán qua ngân hàng.

(4) Quá trình kiểm tra nếu thấy có dấu hiệu bất thường đề nghị Cục thuế phối hợp với các cơ quan chức năng chủ động báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố đồng thời có văn bản gửi Tổng cục Thuế báo cáo và đề xuất hướng xử lý phù hợp.

Tổng cục Thuế có ý kiến để các Cục thuế biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo)
- Lãnh đạo Tổng cục Thuế (để báo cáo);
- Các Vụ PC, CST, TCHQ (BTC);
- Các Vụ PC, KK, Ttra, KTNB (TCT);
- Lưu: VT, CS (02b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 316/TCT-CS tăng cường công tác kiểm tra đối với hàng hóa xuất vào khu kinh tế cửa khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.041

DMCA.com Protection Status
IP: 35.168.62.171