Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 313/GSQL-GQ2 về giao nguyên liệu, vật tư cho đối tác nhận gia công lại do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu: 313/GSQL-GQ2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Trịnh Đình Kính
Ngày ban hành: 08/06/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 313/GSQL-GQ2
V/v giao nguyên liệu, vật tư cho đối tác nhận gia công lại.

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan Tp.Hà Nội

Cục Giám sát Quản lý nhận được công văn số 1195/HQHN-GSQL ngày 05/06/2012 của Cục Hải quan Tp.Hà Nội gửi kèm theo bản sao công văn số CVN - XNK - 2012051801 ngày 18/05/2012 của Công ty TNHH Canon Việt Nam và đề nghị Lãnh đạo Tổng cục Hải quan xem xét, cho ý kiến chỉ đạo

Về vấn đề này, Cục Giám sát Quản lý có ý kiến như sau:

Công văn số CVN - XNK - 2012051801 ngày 18/05/2012 của Công ty TNHH Canon Việt Nam gửi Cục Hải quan Tp.Hà Nội. Vì vậy, Cục Hải quan Tp.Hà Nội phải trả lời Công ty. Trường hợp khi trả lời có gì vướng mắc vượt thẩm quyền giải quyết của Cục thì Cục Hải quan Tp.Hà Nội báo cáo Tổng cục. Khi báo cáo Tổng cục, Cục Hải quan Tp.Hà Nội phải nêu rõ vấn đề vướng mắc và đề xuất biện pháp giải quyết, trên cơ sở đó Tổng cục sẽ xem xét, chỉ đạo thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2(3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Đình Kính

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 313/GSQL-GQ2 về giao nguyên liệu, vật tư cho đối tác nhận gia công lại do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.579

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.235.183