Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3123/VPCP-V.I Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Lâm
Ngày ban hành: 07/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3123/VPCP-V.I
V/v kết quả hội nghị toàn quốc về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2005 

 

Kính gửi: Ban Chỉ đạo 127 Trung ương

 

Xét báo cáo kết quả hội nghị tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2004 tại Hà Nội ngày 11 tháng 4 năm 2005 của Ban Chỉ đạo 127 Trung ương (số 2072/BCĐ-TW ngày 04 tháng 5 năm 2005), Phó Thủ tướng Vũ Khoan thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Năm 2004, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã được các Bộ, ngành, địa phương tích cực triển khai thực hiện, đã có những chuyển biến tích cực và thu được nhiều kết quả đáng khích lệ, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả giảm so với năm 2003.

Đồng ý với kiến nghị, kế hoạch và biện pháp đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại báo cáo số 2072/BCĐ-TW của Ban Chỉ đạo 127 Trung ương. Trong quá trình chỉ đạo thực hiện, Ban Chỉ đạo 127 Trung ương cần đặc biệt tập trung vào một số điểm cơ bản như sau:

1. Ban Chỉ đạo 127 Trung ương cần phân tích tình hình thực tế theo địa bàn và mặt hàng thường xảy ra buôn lậu và gian lận thương mại để chỉ đạo các lực lượng chức năng có chương trình, kế hoạch hoạt động chung cũng như từng thời kỳ nhằm tăng cường kiểm tra, kiểm soát những khu vực, những mặt hàng trọng tâm, trọng điểm, nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; trong quá trình chỉ đạo cần quan tâm công tác giáo dục, quản lý cán bộ, chiến sỹ, giảm thiểu những hiện tượng tiêu cực trong nội bộ, xử lý kỷ luật nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm làm trong sạch đội ngũ cán bộ, công chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

2. Ban Chỉ đạo 127 Trung ương cần tập trung nghiên cứu để ban hành quy chế phối hợp giữa các lực lượng, bảo đảm nâng cao sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tránh phân tán, cục bộ; cùng Bộ Công an nghiêm túc đánh giá, rút kinh nghiệm việc chỉ đạo vừa qua giữa các lực lượng chức năng nhằm tăng cường phát hiện, xử lý các ổ nhóm, tụ điểm buôn lậu để có biện pháp hiệu quả chỉ đạo lực lượng Công an tập trung đánh trúng, đánh đúng bọn đầu sỏ, đường dây buôn lậu lớn, xử lý nghiêm trước pháp luật.

3. Ban Chỉ đạo 127 Trung ương cũng như Ban Chỉ đạo 127 địa phương phân công một bộ phận chuyên nghiên cứu, thống kê, đánh giá tình hình về cung cầu, về biến động thị trường hàng hóa, về cơ chế, chính sách.v.v… để đề xuất biện pháp xử lý, lấy phòng ngừa là chính, đặc biệt chú ý những biện pháp, cơ chế, chính sách về kinh tế.

4. Để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ hợp pháp của doanh nghiệp, tạo điều kiện thu hút đầu tư vào Việt Nam và việc Việt Nam sớm gia nhập WTO, Ban Chỉ đạo 127 Trung ương cần tập trung chỉ đạo các lực lượng chức năng, phối hợp với doanh nghiệp, hiệp hội, các phương tiện thông tin đại chúng phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về sở hữu trí tuệ; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, từng bước ngăn chặn có hiệu quả hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, vi phạm kiểu dáng, nhãn hiệu hàng hóa, bản quyền; coi đây là công tác trọng tâm, thường xuyên của lực lượng kiểm tra, kiểm soát thị trường.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ban Chỉ đạo 127 Trung ương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Thủ tướng, các Phó TTg CP(để b/c)
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: KTTH, NC, TTBC, TH
- Lưu: VT, VI(3), VL.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Lâm


Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3123/VPCP - V.I của Văn phòng Chính phủ về việc kết quả hội nghị toàn quốc về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.808

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.121.7
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!