Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3110TM/KHĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Phan Thế Ruệ
Ngày ban hành: 29/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3110TM/KHĐT
V/v: giao nhận tại Việt Nam sản phẩm
gia công khuôn đế giày.

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2005 

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính)

Trả lời đề nghị của Tổng cục Hải quan tại công văn số 2106/TCHQ-GSQL ngày 31/05/2005 về việc giao nhận tại Việt Nam khuôn giày để gia công;

Căn cứ quy định tại Nghị định số 57/1998/NĐ-CP ngày 31/07/1998, Nghị định số 44/2001/NĐ-CP ngày 20/08/2001 và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Thương mại;

Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

1. Theo các văn bản dẫn trên, trường hợp doanh nghiệp nhận gia công khuôn đế giày, khuôn giày cho thương nhân nước ngoài, sau đó không xuất khẩu trả cho bên đặt gia công mà lại giao cho doanh nghiệp Việt Nam khác gia công giày hoàn chỉnh sử dụng làm dụng cụ (khuôn mẫu) để phục vụ gia công, thực chất là quan hệ xuất nhập khẩu tại chỗ hàng gia công. Để thực hiện được việc này các doanh nghiệp phải đáp ứng một số thủ tục sau: thương nhân nước ngoài đặt gia công khuôn đế giày nếu không có hai hợp đồng riêng biệt là hợp đồng gia công và hợp đồng mua bán ngoại thương thì phải có hai hợp đồng gia công: hợp đồng đặt gia công khuôn đế giày và hợp đồng gia công giày hoàn chỉnh với hai đối tác Việt Nam trong đó quy định rõ (trong hợp đồng gia khuôn đế giày) sau khi hoàn thành việc gia công sẽ thay mặt bên đặt gia công để xuất khẩu tại chỗ cho bên nhận gia công giày và trong hợp đồng gia công giày cũng phải có điều khoản quy định việc nhận khuôn đế giày do bên đặt gia công cung cấp (tại Việt Nam) để phục vụ gia công.

Về thủ tục Hải quan áp dụng đối với giao nhận khuôn đế giày thực hiện như đối với xuất nhập khẩu tại chỗ hàng gia công.

2. Việc Tổng cục Hải quan đề nghị Bộ Thương mại mở rộng khái niệm gia công chuyển tiếp và coi việc giao nhận khuôn đế giày là một trong những hình thức gia công chuyển tiếp trong trường hợp thương nhân nước ngoài không có hai hợp đồng riêng biệt, theo Bộ Thương mại có thể chấp nhận. Tuy nhiên, để tránh lợi dụng trốn thuế nhập khẩu, cần quy định chặt chẽ các thủ tục giao nhận và thanh khoản theo từng hợp đồng riêng biệt.

Trên đây là ý kiến của Bộ Thương mại về thủ tục giao nhận tại Việt Nam đối với khuôn đế giày, khuôn giày gia công để Tổng cục Hải quan được biết và chỉ đạo Hải quan địa phương thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ XNK
- Lưu: VT, KHĐT.

K/T. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng 
Phan Thế Ruệ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3110 TM/KHĐT của Bộ Thương mại về việc giao nhận tại Việt Nam khuôn giày để gia công

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.866

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.34.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!