Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3106/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 08/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3106/TCT-ĐTNN

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2005 

 

Kính Gửi : Cục Thuế Tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 1532/CT-TTHT ngày 22/8/2005 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai về việc lập chứng từ đối với khoản hỗ trợ chi phí, chi thưởng khuyến mại cho khách hàng của Công ty TMDVQT Bourbon Đồng Nai, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo các qui định tại Luật thuế GTGT, Luật thuế TNDN, hướng dẫn tại công văn số 5778 TC/TCT ngày 3/6/2003 của Bộ Tài chính, trường hợp Công ty chi các khoản bằng tiền cho khách hàng như chi hỗ trợ chi phí, chi thưởng khuyến mại thì Công ty có thể thực hiện theo một trong hai cách sau:

- Công ty chi tiền lập chứng từ chi tiền theo hướng dẫn tại công văn số 5778 TC/TCT ngày 3/6/2003. Đơn vị nhận được khoản tiền trên viết phiếu thu tiền và phải hạch toán khoản tiền nhận được vào thu nhập khác để tính thuế TNDN.

- Các đại lí, khách hàng của Công ty khi nhận được khoản tiền hỗ trợ chi phí, chi thưởng khuyến mại phải xuất hóa đơn GTGT cho Công ty, hóa đơn ghi rõ nội dung tiền hỗ trợ bán hàng hay chi thưởng khuyến mại và gạch bỏ dòng thuế suất, tiền thuế GTGT. Hóa đơn này phải được lập riêng, không giảm trừ vào giá bán hàng hóa và phải được hạch toán vào thu nhập khác khi tính thuế TNDN.

Việc sử dụng hóa đơn GTGT hay phiếu thu/ phiếu chi không có sự khác biệt trong trường hợp các doanh nghiệp nghiêm túc trong việc hạch toán doanh thu, chi phí.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;  
- Lưu: VT, ĐTNN (3b).

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn Số 3106/TCT-ĐTNN ngày 08/09/2005 của Tổng cục thuế về việc chứng từ đối với khoản chi hỗ trợ đại lí bằng tiền.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.548

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.145.153
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!