Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 310/TCHQ/GSQL của Tổng cục Hải quan về việc đề nghị cho phép kiểm hóa hộ đối với hợp đồng gia công xuất, nhập khẩu lá thuốc lá

Số hiệu: 310/TCHQ/GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 24/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 310/TCHQ/GSQL
V/v: Kiểm hóa hộ đối với nguyên liệu gia công nhập khẩu

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:  Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hưng Yên 

 

Trả lời công văn số 11/CV-XNK ngày 10/01/2006 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hưng Yên về đề nghị cho phép kiểm hóa hộ đối với hợp đồng gia công xuất, nhập khẩu lá thuốc lá, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan chấp thuận cho phép Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hưng Yên được áp dụng biện pháp kiểm hóa hộ qui định tại điểm 4 công văn số 226/TCHQ-GSQL ngày 17/1/2006 của Tổng cục Hải quan đối với nguyên liệu gia công nhập khẩu và sản phẩm gia công xuất khẩu thuộc 02 hợp đồng gia công: hợp đồng gia công sợi thuốc lá số HY-2004-03 ngày 21/04/2004 ký với tập đoàn Rock International Pte.Ltd và hợp đồng gia công tách cọng lá thuốc lá số HY-STL 2005-12 ngày 1/12/2005 ký với Công ty Hanrida International Trading Ltd có hiệu lực đến hết ngày 30/06/2006.

Tổng cục Hải quan trả lời để Quý Công ty được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ: Hải Phòng, Lào Cai, Hà Giang, TP. Hồ Chí Minh, Tây Ninh;
- Lưu: VT, GSQL (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 310/TCHQ/GSQL của Tổng cục Hải quan về việc đề nghị cho phép kiểm hóa hộ đối với hợp đồng gia công xuất, nhập khẩu lá thuốc lá

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.605
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.137.4