Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3059/BVHTTDL-TCDL năm 2017 xây dựng khu hợp tác quốc tế và khu du lịch biên giới với Trung Quốc do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Số hiệu: 3059/BVHTTDL-TCDL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Huỳnh Vĩnh Ái
Ngày ban hành: 19/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3059/BVHTTDL-TCDL
V/v xây dựng khu hợp tác quốc tế và khu du lịch biên giới với Trung Quốc

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Liên quan tới đề nghị hướng dẫn tỉnh Lạng Sơn xây dựng và thực hiện thí điểm khu hợp tác quốc tế và khu du lịch biên giới với Trung Quốc (tại Báo cáo số 160-BC/TU ngày 23/02/2017 của Tỉnh ủy Lạng Sơn), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Về khu hợp tác du lịch: Xây dựng Khu hợp tác du lịch Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan; thí điểm Khu thử nghiệm hợp tác du lịch Tân Thanh - Pò Chài; nghiên cứu khả thi xây dựng Khu hợp tác du lịch biên giới Mu Sơn - Công Mu Sơn là 3 đề án phát triển du lịch. Trong điều kiện chưa cho phép triển khai đồng thời, Tỉnh cn xác định ưu tiên triển khai đề án nào trước để tập trung nguồn lực thực hiện. Nên xem xét ưu tiên triển khai trước tại khu cửa khẩu Hữu Nghị. Tỉnh nên tổ chức khảo sát thực địa kỹ lưỡng và thuê tư vấn xây dựng Đề án. Xây dựng Đề án cần làm rõ được nội dung và phạm vi hợp tác với phía Quảng Tây, chính sách đặc thù áp dụng, cơ chế vận hành, triển khai tại khu hợp tác du lịch.

2. Về giấy tờ đặc thù tạo điều kiện thuận lợi đi lại: Tỉnh cần trao đi với phía Quảng Tây, có biên bản thỏa thuận về loại giấy thai Tỉnh dự kiến sẽ đưa vào sử dụng để báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho áp dụng thí đim.

3. Về sử dụng xe ô tô tự lái đi du lịch qua biên giới: Tỉnh cần căn cứ vào điều kiện hạ tầng phía Việt Nam và khả năng quản lý của Tỉnh, thống nhất với phía Quảng Tây phạm vi, tuyến đường cho phép xe lưu thông, quy mô, số lượng xe được phép đón/ngày, cơ quan có thm quyn cấp phép để báo cáo Thủ tưng Chính phủ cho áp dụng thí điểm.

Để Thủ tướng Chính phủ có căn cứ xem xét, quyết định các vấn đề trên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn xây dựng Đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ liên quan như: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Tài chính, Công thương, Giao thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho ý kiến đối với các Đề án của Tỉnh.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phân công Tổng cục Du lịch là đầu mối nghiên cứu, đề xuất giải quyết các kiến nghị trên của Tỉnh Lạng Sơn. Bộ thông báo để Ủy ban biết, phối hợp trong quá trình thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởn
g (để báo cáo);
- Lưu: VT,
TCDL, TPN (8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Vĩnh Ái

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3059/BVHTTDL-TCDL năm 2017 xây dựng khu hợp tác quốc tế và khu du lịch biên giới với Trung Quốc do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


417

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.130.97