Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2995/TCT-CS về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2995/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 30/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2995/TCT-CS
V/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2007

 

Kính gửi:

Ông Ngô Thanh Phượng
(Địa chỉ: số 14E Ngõ 72/73/40 Quan Nhân, Hà Nội)

 

Trả lời đơn đề nghị ngày 20/6/2007 của Ông Ngô Thanh Phượng về việc xác định doanh thu tính thuế của hoạt động cho thuê nhà, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 1, Mục I, Phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng quy định: "Đối tượng chịu thuế GTGT là hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài), trừ các đối tượng không chịu thuế nêu tại Mục II, Phần A Thông tư này". Theo quy định trên thì hoạt động cho thuê nhà là đối tượng chịu thuế GTGT.

Căn cứ điểm 2, Mục I, Phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên quy định: "đối tượng nộp thuế GTGT là các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT ở Việt Nam, không phân biệt ngành nghề, hình thức, tổ chức kinh doanh (gọi chung là cơ sở kinh doanh) và tổ chức, cá nhân khác có nhập khẩu hàng hóa, mua dịch vụ từ nước ngoài chịu thuế GTGT".

Trường hợp Ông Ngô Thanh Phượng có hoạt động cho thuê nhà, doanh thu phát sinh từ thuê nhà là đối tượng chịu thuế GTGT và Ông Phượng có nhà cho thuê là người có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định.

Căn cứ điểm 2.3, Mục III, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên hướng dẫn về phương pháp xác định GTGT làm căn cứ tính thuế GTGT phải nộp đối với từng cơ sở kinh doanh; Căn cứ điểm 5, Mục II, Phần D Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN thì doanh thu tính thuế đối với dịch vụ cho thuê nhà là doanh thu đã bao gồm cả thuế GTGT.

Trường hợp Ông Ngô Thanh Phượng ký hợp đồng cho thuê nhà, trong hợp đồng có quy định giá cho thuê nhà chưa bao gồm thuế GTGT thì doanh thu tính thuế GTGT, thuế TNDN đối với dịch vụ cho thuê nhà được xác định bằng tổng số tiền cho thuê nhà và số thuế GTGT bên đi thuê đã nộp vào NSNN thay cho Ông Ngô Thanh Phượng (theo hợp đồng). Theo quy định của luật thuế thì trường hợp cho thuê nhà của Ông Ngô Thanh Phượng thực hiện tính thuế GTGT, thuế TNDN theo phương pháp trực tiếp. Do đó Cục thuế thành phố Hà Nội căn cứ vào doanh thu đã có thuế GTGT, căn cứ vào tỷ lệ GTGT, tỷ lệ thu nhập chịu thuế theo quy định và thuế suất để xác định số thuế GTGT, số thuế TNDN phải nộp của Ông là đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Ông Ngô Thanh Phượng được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP Hà Nội;
- Chi cục thuế Đống Đa;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PC, HT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2995/TCT-CS về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.805
DMCA.com Protection Status

IP: 34.236.216.93