Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Công văn 299/QLG-NLTS cung cấp bảng giá tối đa giá kê khai giá bán lẻ khuyến nghị 2015

Số hiệu: 299/QLG-NLTS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý giá Người ký: Nguyễn Văn Truyền
Ngày ban hành: 12/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
CỤC QUẢN LÝ GIÁ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 299/QLG-NLTS
V/v cung cấp bảng giá tối đa, giá kê khai và giá bán lẻ khuyến nghị.

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Nghị Quyết số 33/NQ-CP ngày 30/4/2015 của Chính phủ. Quyết định số 857/QĐ-BTC ngày 12/5/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1079/QĐ-BTC ngày 20/5/2014 về việc áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi, Công văn số 6230/BTC-QLG ngày 14/5/2015 về việc hướng dẫn thực hiện bình ổn giá đối với sản phẩm dành cho trẻ em dưới 06 tuổi và Công văn số 6544/BTC-QLG ngày 20/5/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện xác định giá tối đa, đăng ký sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi.

Công ty TNHH Nestle Việt Nam đã xác định giá bán buôn tối đa và kê khai giá bán của 01 sản phẩm mới (NAN AL 110 12x400g) với Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá). Để tăng cường kiểm soát giá bán lẻ tới người tiêu dùng và làm căn cứ thực hiện việc kiểm tra, rà soát, xác định, kê khai giá bán lẻ của các tổ chức,nhân kinh doanh sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi tại địa phương, Cục Qun lý giá cung cấp mức giá kê khai, giá bán lẻ khuyến nghị đối với các sản phẩm sữa của Công ty TNHH Nestle Việt Nam. Bảng mức giá như phụ lục kèm theo và có hiệu lực thực hiện từ ngày 07/10/2015.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Quý Sở kịp thời phản ánh về Cục Quản lý giá để tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính xem xét, giải quyết.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp công tác của Quý Sở./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Vụ TTTN, Cục QLTT (Bộ Công Thương);
- Vụ Pháp chế, Thanh tra TC, TCHQ, TCT (để phối hợp);
- Lưu: VT, NLTS.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Truyền

 

BẢNG GIÁ BÁN BUÔN TỐI ĐA VÀ GIÁ KÊ KHAI ĐỐI VỚI SẢN PHẨM SỮA DÀNH CHO TRẺ EM DƯỚI 06 TUỔI CỦA CÔNG TY TNHH NESTLE VIỆT NAM

(Kèm theo Công văn số 299/QLG-NLTS ngày 12/10/2015 của Cục Quản lý giá về việc cung cấp bảng giá kê khai, giá bán lẻ khuyến nghị)

ĐVT: Đồng/hộp

Tên sản phẩm

Trọng lượng

Đơn vị tính

Giá bán buôn tối đa (đã bao gồm VAT)

Mức giá kê khai (Đã bao gồm VAT)

Giá bán lẻ khuyến nghị đến người tiêu dùng (đã bao gồm VAT)

NAN AL 110 12x400g

400g

Hộp

162.041

162.041

186.300

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 299/QLG-NLTS ngày 12/10/2015 về cung cấp bảng giá tối đa, giá kê khai và giá bán lẻ khuyến nghị do Cục Quản lý giá ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.627

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.145.153
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!