Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2989/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 10/03/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 2989/BTC-TCHQ
V/v thuê chế biến tinh quặng đồng tại nước ngoài của Công ty Núi Pháo

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Công Thương.

Trả lời công văn số 1362/BCT-CNNg ngày 25/2/2014 của Bộ Công Thương về việc thuê chế biến tinh quặng đồng tại nước ngoài của Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo (Công ty Núi Pháo), Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1/ Đề nghị Bộ Công Thương căn cứ theo quy định tại Luật Thương mại, Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ và Thông tư số 41/2012/TT-BCT ngày 21/12/2012 của Bộ Công Thương hướng dẫn cụ thể Công ty Núi Pháo thuê gia công tinh quặng đồng tại nước ngoài (tiêu chuẩn, thời gian thực hiện);

2/ Đề nghị Bộ Công Thương bổ sung nội dung hướng dẫn về thủ tục hải quan đối với hàng hóa đặt gia công tại nước ngoài thực hiện theo quy định tại Mục 3 Thông tư số 13/2014/TT-BTC ngày 24/01/2014 của Bộ Tài chính; về chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu để gia công tại nước ngoài thực hiện theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 100 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính để Công ty được biết.

3/ Để giúp Công ty Núi Pháo tìm được đối tác phù hợp chế biến sâu tinh quặng ngay tại Việt Nam đề nghị Bộ Công Thương rà soát và giới thiệu thêm cho Công ty những bạn hàng có khả năng ngoài Công ty Cổ phần Tứ Đỉnh. Trường hợp Công ty Núi Pháo thuê gia công ở nước ngoài nếu có vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền đề nghị Bộ Công Thương kịp thời nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quy định theo ý kiến chỉ đạo tại công văn số 826/VPCP-KTN ngày 08/02/2014 của Văn phòng Chính phủ.

Bộ Tài chính có ý kiến tham gia, kính gửi quý Bộ để tổng hợp, hướng dẫn Công ty Núi Pháo thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/cáo);
- Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (để b/cáo);
- Công ty Núi Pháo (để biết);
- Lưu: VT, TCHQ (12)..

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2989/BTC-TCHQ ngày 10/03/2014 về thuê chế biến tinh quặng đồng tại nước ngoài của Công ty Núi Pháo do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.104

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.140.84