Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2973/TCHQ-GSQL vướng mắc C/O do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2973/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 21/06/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2973/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Trả lời các công văn số 1313/HQHCM-GSQL ngày 25/5/2011, 1364/HQHCM-GSQL ngày 30/5/2011 và 1363/HQHCM-GSQL ngày 30/5/2011 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về vướng mắc C/O, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Công văn số 1313/HQHCM-GSQL:

Cơ quan có thẩm quyền cấp C/O mẫu D của Malaysia đã có thư giải thích về sự sai khác giữa số tham chiếu đã được thông báo với số tham chiếu KC-188264X-000168 của C/O mẫu D do Malaysia cấp ngày 12/5/2011 là do lỗi của cơ quan cấp C/O và xác nhận C/O này là hợp lệ. Theo đó, nếu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh không có nghi ngờ nào khác về tính hợp pháp và khai báo trên C/O thì C/O này được xem xét chấp nhận.

2. Công văn số 1364/HQHCM-GSQL:

Ngày 01/6/2011, Cục Giám sát quản lý về Hải quan đã gửi lại bốn bộ danh sách mẫu dấu và chữ ký theo đề nghị của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh tại công văn số 1207/HQHCM-GSQL ngày 15/5/2011, trong đó có danh sách mẫu dấu và chữ ký mới cập nhật của cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Indonesia. Đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiểm tra và đối chiếu lại bốn C/O mẫu D do Indonesia cấp đề cập tại công văn số 1364/HQHCM-GSQL dẫn trên.

3. Công văn số 1363/HQHCM-GSQL:

Theo Điều 13, Phụ lục 7 “Thủ tục cấp và kiểm tra C/O” ban hành kèm theo Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17/5/2010 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa Asean thì: người nhập khẩu muốn được hưởng ưu đãi thuế quan phải nộp cho cơ quan hải quan nước nhập khẩu, tại thời điểm làm thủ tục nhập khẩu, vận tải đơn chở suốt được cấp trên lãnh thổ của nước thành viên xuất khẩu. Như vậy, nếu người nhập khẩu không nộp vận tải đơn chở suốt được cấp trên lãnh thổ của nước thành viên xuất khẩu mà nộp vận tải đơn được phát hành tại nước trung gian xuất khẩu thì chưa đủ điều kiện để được hưởng ưu đãi theo Hiệp định ATIGA.

Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thực hiện theo đúng nội dung công văn số 2108/TCHQ-GSQL ngày 10/5/2011 về việc báo cáo các lô hàng có vận tải đơn chở suốt nhưng không do nước xuất khẩu trực tiếp phát hành đối với các lô hàng nhập khẩu có C/O mẫu D. Thời hạn nộp báo cáo trước ngày 30/6/2011.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2973/TCHQ-GSQL vướng mắc C/O do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.497

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.121