Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 295/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giải tỏa cưỡng chế nhập khẩu hàng hóa

Số hiệu: 295/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 23/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 295/TCHQ-KTTT
V/v: Giải tỏa cưỡng chế

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2006

 

Kính gửi:

 - Cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh
 - Công ty TNHH điều hòa không khí CARRIER
48 Nguyễn Thông- Quận 3- Tp. Hồ Chí Minh

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 11/2005/CV-CVN ngày 21/10/2005 của công ty TNHH điều hòa không khí Carrier về việc giải trình đóng gói hàng nhập khẩu và công văn số 01/2006/CV-CVN ngày 12/01/2006 của Công ty về việc xin giải tỏa cưỡng chế nhập khẩu hàng hóa. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm b, khoản 2, Điều 63, Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; Để tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời đảm bảo việc thu để tiền thuế, tiền phạt; Trong thời gian chờ xem xét, giải quyết khiếu nại của Công ty về việc xử lý truy thu thuế của các lô hàng linh kiện điều hòa Công ty nhập khẩu theo chính sách thuế theo tỷ lệ nội địa hóa tại Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Hải quan đồng ý cho Công ty TNHH điều hòa không khí Carrier được làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa, nếu đảm bảo đầy đủ các điều kiện sau:

1- Công ty không còn nợ khoản thuế nhập khẩu và phạt chậm nộp thuế nhập khẩu nào khác, ngoài số tiền nợ thuế nhập khẩu bị truy thu của các lô hàng linh kiện điều hòa Công ty đăng ký nhập khẩu theo chính sách thuế theo tỷ lệ nội địa hóa tại Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, bị truy thu do nhập khẩu hàng hóa không đúng với danh mục đăng ký đã được Bộ Công nghiệp kiểm tra, xác nhận.

2- Công ty phải nộp thuế nhập khẩu các lô hàng nhập khẩu mới phát sinh theo đúng quy định của Luật thuế xuất nhập khẩu. Trường hợp không nộp thuế nhập khẩu các lô hàng nhập khẩu mới phát sinh theo đúng thời hạn quy định, Công ty sẽ bị cưỡng chế không được làm thủ tục xuất, nhập khẩu.

3- Công ty phải có cam kết bằng văn bản với cơ quan Hải quan: thực hiện đúng Quyết định cuối cùng của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) về việc xử lý thuế các lô hàng linh kiện điều hòa Công ty đăng ký nhập khẩu theo chính sách thuế theo tỷ lệ nội địa hóa tại Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, bị truy thu do nhập khẩu hàng hóa không đúng với danh mục đăng ký đã được Bộ Công nghiệp kiểm tra, xác nhận.

Trường hợp vi phạm một trong các điều kiện trên, Công ty không được làm thủ tục nhập khẩu các lô hàng tiếp theo và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh và Công ty TNHH điều hòa không khí Carrier được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (5).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 295/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giải tỏa cưỡng chế nhập khẩu hàng hóa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.488
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126