Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2932/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc nghiệp vụ do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2932/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Quang Vinh
Ngày ban hành: 25/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2932/TCHQ-GSQL
V/v Vướng mắc nghiệp vụ   

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng

Trả lời công văn số 273/HQCB-NV ngày 11/05/2009 của Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng về việc vướng mắc nghiệp vụ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về khai báo đơn giá tính thuế và trị giá tính thuế trên tờ khai hải quan (HQ/2002-NK) tại ô 22 và 24 là phần khai của chủ hàng. Trong trường hợp cơ quan hải quan xác định lại đơn giá tính thuế và trị giá tính thuế sẽ được tính toán và ghi lại tại Mục II- Phần B (phần kiểm tra thuế).

2. Về chính sách và phân loại mặt hàng:

- Chính sách mặt hàng khi xuất khẩu mặt hàng “Cặn bùn thu được từ quá trình sản xuất bột Dioxit Mangan”: đề nghị Cục Hải quan Cao Bằng căn cứ quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài và các văn bản hướng dẫn có liên quan để thực hiện.

- Về phân loại mặt hàng “Cặn bùn thu được từ quá trình sản xuất bột Dioxit Mangan”: để có cơ sở xem xét, giải quyết và hướng dẫn thực hiện việc phân loại mặt hàng nêu trên, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng thực hiện theo đúng hướng dẫn tại công văn số 2660/TCHQ-GSQL ngày 05/06/2008 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b)

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁM SÁT QUẢN LÝ
Vũ Quang Vinh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2932/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc nghiệp vụ do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


857
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.76.180