Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2930/TCT-CS năm 2014 về khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với hóa đơn mua bán bất động sản đã được bên bán kê khai, nộp thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2930/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 30/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2930/TCT-CS
V/v Thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh;

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2529/CT-TTHT ngày 10/4/2014 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh và công văn số 3038/CT-THVNDT ngày 13/3/2014 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về việc khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào đối với hóa đơn mua bán bất động sản đã được bên bán kê khai, nộp thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 10 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giá tính thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh bất động sản;

Căn cứ khoản 3 Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

“3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng..., tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số..., ký hiệu... Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-)”.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường hợp Doanh nghiệp tư nhân xây dựng - thương mại - sản xuất mộc mỹ nghệ Thiên Phúc (DNTN Thiên Phúc) xuất 02 hóa đơn GTGT cho Công ty TNHH sản xuất thương mại Sài Gòn Anh Phát (Công ty Sài Gòn Anh Phát) nội dung chuyển quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất, trên hóa đơn DNTN Thiên Phúc đã tính toàn bộ giá trị chuyển quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền trên đất thuế suất thuế GTGT 10% là không đúng quy định. DNTN Thiên Phúc và Công ty Sài Gòn Anh Phát thực hiện lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót đồng thời DNTN Thiên Phúc lập hóa đơn điều chỉnh sai sót theo quy định. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, DNTN Thiên Phúc và Công ty Sài Gòn Anh Phát kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để các Cục Thuế được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ: Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC, CST - BTC;
- Cục Thuế tỉnh Bình Dương;
- Vụ PC, KK&KTT - TCT;
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2930/TCT-CS năm 2014 về khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với hóa đơn mua bán bất động sản đã được bên bán kê khai, nộp thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.824

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.81.29.226