Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2912/TCHQ-GSQL về ghi nhãn mặt hàng hải sản xuất khẩu do Tổng Cục Hải Quan ban hành.

Số hiệu: 2912/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 30/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2912/TCHQ-GSQL
V/v: ghi nhãn mặt hàng hải sản xuất khẩu

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2007 

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH NHS-XD-TM Viễn Thắng
(Đ/c: số 8 Tống Văn Trân, P.5, Q.11, t/p Hồ Chí Minh)

 

Phúc đáp công văn số 02/VB-VT ngày 03/05/2007 của Công ty TNHH NHS-XD-TM Viễn Thắng đề nghị hướng dẫn ghi xuất xứ và ghi nhãn mặt hàng hải sản xuất khẩu đi Châu Âu, Hoa Kỳ…, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 9 Nghị định số 19/2006/NĐ-CP về xuất xứ hàng hoá, công đoạn gia công tái chế hải sản do Công ty tiến hành là công đoạn gia công trong chế biến đơn giản, không được xét đến khi xác định xuất xứ hàng hoá. Trong trường hợp này, mặt hàng hải sản XK chưa đạt được tiêu chuẩn xuất xứ Việt Nam nên việc ghi nhãn dòng chữ “product of Vietnam” lên bao bì sẽ dẫn đến việc hiểu sai về xuất xứ của hàng hoá.

Về việc ghi nhãn mác và ghi xuất xứ hàng hoá xuất khẩu, Công ty phải thực hiện đúng các quy định ghi nhãn của Việt Nam (Nghị định về nhãn hàng hoá số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/08/2006 của Chính phủ, Thông tư số 09/2007/TT-BKHCN ngày 06/04/2007 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định về nhãn hàng hoá số 89/2006/NĐ-CP , Chỉ thị số 04/CT-BTS ngày 04/04/2005 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản và công văn số 998/CLTY-CL ngày 20/05/2005 về việc kiểm soát ghi nhãn cá đông lạnh XK của Bộ Thủy sản) và của từng thị trường, đặc biệt là Châu Âu và Hoa Kỳ là những thị trường có yêu cầu chặt chẽ về xuất xứ và ghi nhãn mác hàng hoá, đã có khuyến cáo Việt Nam về vấn đề này. Trong trường hợp cần biết thêm thông tin, Công ty phải liên hệ với cơ quan quản lý chuyên ngành là Bộ Thuỷ sản để được hướng dẫn cụ thể.

(Xin gửi kèm theo bản photocopy Chỉ thị số 04/CT-BTS ngày 04/04/2005 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản và công văn số 998/CLTY-CL ngày 20/05/2005 về việc kiểm soát ghi nhãn cá đông lạnh XK của Bộ Thuỷ sản).

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH NHS-XD-TM Viễn Thắng được biết.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ t/p HCM (để thực hiện);
- Vụ PC (BTC);
- Trang Website HQ;
- Lưu VT, GSQL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
 
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2912/TCHQ-GSQL về ghi nhãn mặt hàng hải sản xuất khẩu do Tổng Cục Hải Quan ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.817
DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.190.122