Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2911/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc thực hiện Thông tư 01/2008/TTLT-BCT-BTC-BGTVT- BNN&PTNT-BYT-NHNN do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2911/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 20/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2911/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc thực hiện Thông tư 01/2008/TTLT-BCT-BTC-BGTVT- BNN&PTNT-BYT-NHNN

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2008

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan Hà Giang;
- Cục Hải quan Tây Ninh.

 

Trả lời các công văn số: 138/HQHG-NV ngày 17/03/2008, 197/HQHG-NV ngày 03/04/2008, 303/HQHG-NV ngày 05/05/2008 của Cục Hải quan Hà Giang; số 396/HQTN-NV ngày 10/04/2008 của Cục Hải quan Tây Ninh về một số vướng mắc thực hiện Thông tư Liên tịch số 01/2008/TTLT-BCT-BTC-BGTVT-BNN&PTNT-BYT-NHNN ngày 31/01/2008 của Liên tịch Bộ Công thương - Bộ Giao thông Vận tải - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Bộ Y tế - Ngân hàng Nhà nước, sau khi trao đổi có ý kiến của Bộ Công thương tại công văn số 4818/BCT-TMMN ngày 09/06/2008, Tổng cục Hải quan giải đáp các vướng mắc tại Bảng tổng hợp kèm theo.

Tổng cục Hải quan trả lời Cục Hải quan Hà Giang, Cục Hải quan Tây Ninh biết và thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN  

BẢNG TỔNG HỢP GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC CỦA CỤC HẢI QUAN HÀ GIANG & TÂY NINH KHI THỰC HIỆN THÔNG TƯ 01/2008/TTLT-BCT-BTC-BGTVT-BNN&PTNT-BYT-NHNN NGÀY 31/01/2008

(Ban hành kèm theo công văn số 2911/TCHQ-GSQL ngày 20/06/2008 của Tổng cục Hải quan)

STT

Vướng mắc

Trả lời

1

2

3

1

Đối với hàng hoá trao đổi của cư dân biên giới nhập khẩu nằm trong định mức miễn thuế nhập khẩu thì có được miễn các loại thuế khác liên quan đến nhập khẩu (thuế GTGT thuế TTĐB) không?      

(Cv số 138/HQHG-NV ngày 17/03/2008)

Theo qui định tại điểm b, e khoản 5 mục I Thông tư: Hàng hoá thuộc diện chịu thuế, trong định mức tổng trị giá nhập khẩu 2.000.000 VNĐ/1 người/1 ngày thì được miễn thuế nhập khẩu, các chính sách thuế liên quan khác: thực hiện theo qui định hiện hành của Bộ Tài chính.

2

Theo qui định thì hàng hoá trao đổi cư dân biên giới nằm trong định mức miễn thuế không phải khai tờ khai hải quan. Vậy, nếu phải thu thuế GTGT, TTĐB thì biện pháp thu như thế nào?. 

(Cv số 138/HQHG-NV ngày 17/03/2008)

Việc thu thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt thực hiện theo Thông tư số 80/2003/TT-BTC ngày 13/08/2003.

3

Theo các qui định tại tiết c, điểm 1.2, khoản 1, mục I và tại điểm d, đ khoản 2, mục III Thông tư 01 dẫn trên: Khi có 01 lô hàng xuất nhập khẩu qua cửa khẩu phụ có hợp đồng thương mại theo thông lệ quốc tế đã được chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định cho phép thì có được XNK qua cửa khẩu phụ (không nằm trong Khu kinh tế cửa khẩu) không?.

(Cv số 197/HQHG-NV ngày 03/04/2008)

Một lô hàng xuất hoặc nhập khẩu có hợp đồng thương mại theo thông lệ quốc tế đã được Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định cho phép qua cửa khẩu phụ hoặc điểm thông quan ngoài Khu kinh tế cửa khẩu đảm bảo các tiêu trí qui định tại điểm đ Khoản 2 Mục III Thông tư này thì lô hàng được XNK qua cửa khẩu phụ.

4

Thương nhân Việt Nam, hộ kinh doanh cá thể ở vùng biên giới (quy định tại tiết d, điểm 1.1, khoản 1, mục I Thông tư dẫn trên) khi xuất nhập khẩu hàng hoá qua cửa khẩu phụ có hợp đồng không theo thông lệ quốc tế cần phải có quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh không?.

(Cv số 197/HQHG-NV ngày 03/04/2008)

Hợp đồng thương mại và phi thương mại nêu tại điểm đ Khoản 2 Mục III của Thông tư Liên tịch số 01 nêu trên không phân biệt hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá theo phương thức không theo thông lệ quốc tế và phương thức theo thông lệ quốc tế. Do vậy, Thương nhân Việt Nam, hộ kinh doanh ở vùng biên giới (quy định tại tiết d. điểm 1.1, khoản 1, mục I Thông tư) khi xuất hoặc nhập khẩu hàng hoá có hợp đồng không theo thông lệ quốc tế qua cửa khẩu phụ cũng phải có quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.

5

Tại điểm đ.5, mục I của Thông tư: "Hàng hoá thuộc danh mục hạn ngạch thuế quan được sản xuất tại nước có chung biên giới, nếu do cư dân biên giới trao đổi mua bán cung được hưởng mức miễn thuế nêu trên".

 Như vậy, khi cư dân nhập khẩu mặt hàng hạn ngạch thuế quan như: thuốc lá lá thì được miễn thuế 2.000.000 đồng/người/ngày và phần vượt định mức 2.000.000 đồng/người/ngày cư dân có được phép nhập khẩu không?.

(Cv số 396/HQTN-NV ngày 10/04/2008) 

Lá thuốc lá: là mặt hàng nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan quy định tại Quyết định số 91/2003/QĐ-TTg ngày 09/05/2003 của Thủ tướng Chính phủ, và là mặt hàng nhập khẩu có điều kiện quy định tại Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18/07/2007 của Chính phủ. Theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 119/2007/NĐ-CP thì chỉ những doanh nghiệp có đủ điều kiện mới được nhập nguyên liệu lá thuốc lá. Vì vậy, cư dân biên giới không được nhập nguyên liệu lá thuốc lá.

6

Tại gạch đầu dòng thứ 3 điểm a.3, mục II của Thông tư này có nêu: "Hàng hoá mua bán trao đổi của cư dân biên giới nếu vượt định mức quy định thì Cơ quan Hải quan tính thu thuế trực tiếp trên tờ khai hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch phần vượt định mức đó". Như vậy, khi tính thuế và thu thuế trực tiếp trên tờ khai, Cơ quan Hải quan có viết biên lai không?.

(Cv số 396/HQTN-NV ngày 10/04/2008) 

Khi tính thu thuế trực tiếp trên tờ khai xuất khẩu/nhập khẩu phi mậu dịch, Cơ quan Hải quan phải viết biên lai thu thuế.

TỔNG CỤC HẢI QUAN

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2911/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc thực hiện Thông tư 01/2008/TTLT-BCT-BTC-BGTVT- BNN&PTNT-BYT-NHNN do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.379
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49