Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2910/VPCP-KTTH năm 2017 về phương thức thanh toán trong hoạt động mua bán hàng hóa của thương nhân qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2910/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 28/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2910/VPCP-KTTH
V/v phương thức thanh toán trong hoạt động mua bán hàng hóa của thương nhân qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Tài chính, Quốc phòng;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Tờ trình số 182/TTr-NHNN ngày 16 tháng 12 năm 2016; ý kiến của các cơ quan: Bộ Quốc phòng (văn bản số 228/BQP-BĐBP ngày 07 tháng 01 năm 2017), Bộ Công Thương (văn bản số 455/BCT-BGMN ngày 16 tháng 01 năm 2017), Bộ Tài chính (văn bản số 627/BTC-TCHQ ngày 16 tháng 01 năm 2017), Bộ Tư pháp (văn bản số 232/BTP-LPQT ngày 20 tháng 01 năm 2017), Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai (văn bản số 585/UBND-KT ngày 17 tháng 02 năm 2017), Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng (văn bản số số 442/BC-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2017) và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai (văn bản số 10/CV-HHDN ngày 15 tháng 02 năm 2017) về phương thức thanh toán trong hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới của thương nhân; Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, đánh giá tổng thể chính sách thương mại biên giới nêu tại Điểm 8 Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ; trong đó phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các cơ quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh biên giới liên quan tổ chức khảo sát thực tế, đánh giá cụ thể, làm rõ tính đặc thù trong hoạt động thương mại biên giới qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới và các phương thức thanh toán thực tế đang áp dụng; trên cơ sở đó, giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về phương thức thanh toán trong hoạt động thương mại biên giới qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu của thương nhân Việt Nam và bảo đảm quản lý chặt chẽ, chống vận chuyển, rửa tiền trái phép qua biên giới; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01 tháng 5 năm 2017.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Vương Đình Huệ, PTTg Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- UBND các tỉnh: Lào Cai, Cao Bằng;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: V.l, PL, TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH(3).LT

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2910/VPCP-KTTH năm 2017 về phương thức thanh toán trong hoạt động mua bán hàng hóa của thương nhân qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


566
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.58.177