Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 290/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý giá tính thuế mặt hàng lá thuốc lá nhập khẩu

Số hiệu: 290/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 23/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 290/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý giá tính thuế

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục hải quan Hà Giang

 

Trả lời công văn số: 22/HQHG-CV ngày 12/01/2006 của Cục Hải quan Hà Giang về việc xử lý giá tính thuế mặt hàng lá thuốc lá nhập khẩu của Công ty TNHH Thiên Lợi Hòa nhập khẩu ủy thác cho nhà máy thuốc lá Bến Tre làm nguyên liệu sản xuất thuốc lá trong các năm 2002-2003, thanh toán theo phương thức biên mậu. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tiếp theo công văn số: 5286/TCHQ-KTTT ngày 13/12/2005 của Tổng cục Hải quan.

Yêu cầu Cục Hải quan Hà Giang kiểm tra hồ sơ gốc, căn cứ các chứng từ thanh toán lô hàng lá thuốc lá nhập khẩu thời điểm 200-2003 do doanh nghiệp xuất trình, nếu việc thanh toán thừa so với hợp đồng ngoại thương và hóa đơn thương mại do nguyên nhân biến động tỷ giá giữa đồng CNY/VND tại thời điểm thanh toán (có xác nhận của ngân hàng), ngoài ra có đủ các điều kiện khác theo hướng dẫn tại công văn số: 5286/TCHQ-KTTT ngày 13/12/2005 thì áp giá tính thuế theo giá khai báo của Công ty, xử lý dứt điểm khiếu nại của doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Hà Giang biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 290/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý giá tính thuế mặt hàng lá thuốc lá nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.395

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.233.139