Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2885/TCT-KK năm 2013 hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2885/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Trần Văn Phu
Ngày ban hành: 04/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2885/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Tiền Giang.

Trả lời công văn số 215/CT-KKT ngày 08/4/2013 của Cục Thuế tỉnh Tiền Giang về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với trường hợp ủy thác xuất khẩu thanh toán chậm trả, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 16 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ;

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 2 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ quy định tại Điều 408 Luật Dân sự;

Căn cứ quy định, hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty Honoroad Tiền Giang ký hợp đồng ủy thác xuất khẩu với Công ty Honoroad Cần Thơ. Công ty Honoroad Cần Thơ (bên nhận ủy thác) ký hợp đồng xuất khẩu với khách hàng nước ngoài. Trong hợp đồng ủy thác và hợp đồng xuất khẩu có nội dung thỏa thuận thanh toán chậm trả. Công ty Honoroad Tiền Giang không có biên bản thanh lý hợp đồng ủy thác xuất khẩu hoặc biên bản đối chiếu công nợ (ghi rõ số, ngày, số tiền ghi trên chứng từ thanh toán qua ngân hàng với nước ngoài của bên nhận ủy thác xuất khẩu), không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng của bên nhận ủy thác cho bên ủy thác, Công ty Honoroad Tiền Giang không đáp ứng đầy đủ điều kiện quy định tại Điều 16 Thông tư 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính thì Công ty không đủ điều kiện để được khấu trừ/hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa ủy thác xuất khẩu.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Tiền Giang biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Vụ: CST, PC (BTC);
- Các vụ (TCT) PC - CS;
- Lưu: VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2885/TCT-KK năm 2013 hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.825
DMCA.com Protection Status

IP: 54.172.221.7