Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2856/QLCL-CL2 năm 2014 thực hiện kế hoạch phối hợp giám sát thực thi pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Số hiệu: 2856/QLCL-CL2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Người ký: Phùng Hữu Hào
Ngày ban hành: 17/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THUỶ SẢN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2856/QLCL–CL2
V/v thực hiện kế hoạch phối hợp giám sát thực thi pháp luật về SXKD VTNN

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Tổng Cục: Thủy sản, Lâm nghiệp;
- Các Cục: Bảo vệ thực vật, Trồng trọt, Thú y, Chăn nuôi.

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Vũ Văn Tám về việc tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình phối hợp giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp giai đoạn 2014-2020 và Kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kèm theo Quyết định số 4052QĐ-BNN-QLCL ngày 25/9/2014 (Kế hoạch phối hợp giám sát VTNN), Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đề nghị Quý cơ quan xây dựng Kế hoạch phối hợp giám sát VTNN với các nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 theo các nội dung sau:

1. Lựa chọn địa bàn xây dựng mô hình điểm về chấp hành quy định của pháp luật trong quản lý sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, sử dụng vật tư nông nghiệp hiệu quả, ATTP, bảo vệ môi trường và gắn liền với tiêu thụ sản phẩm để tổng kết nhân rộng:

- Đề xuất cụ thể địa điểm lựa chọn (cấp xã hay cấp huyện thuộc tỉnh/thành phố) để xây dựng mô hình điểm;

- Phương thức triển khai;

- Cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội, các đoàn thể quần chúng có liên quan trong việc quản lý, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh VTNN tại địa điểm đã lựa chọn (quy chế phối hợp giữa các bên liên quan để tổ chức ký kết và áp dụng tại địa điểm được lựa chọn; phân công các đầu mối tiếp nhận, xử lý thông tin khi phát hiện các trường hợp vi phạm…).

2. Xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách, pháp luật; biên soạn, in ấn tài liệu tuyên truyền, tập huấn các quy định pháp luật về quản lý sản xuất, kinh doanh VTNN; quy trình kỹ thuật sử dụng các loại VTNN; phương pháp nhận biết sản phẩm giả, kém chất lượng…:

- Nêu cụ thể cơ chế, chính sách đề xuất xây dựng, sửa đổi (nếu có).

- Biên soạn, in ấn; quy trình kỹ thuật để phổ biến; hình thức tuyên truyền sẽ thực hiện; đối tượng người được tập huấn, phổ biến (Thuộc hệ thống cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội, các đoàn thể quần chúng,…).

3. Phối hợp tổ chức tuyên truyền; tập huấn nâng cao năng lực giám sát cho đội ngũ cán bộ của Hội Nông dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và hội viên, nông dân:

Đề nghị nêu cụ thể hình thức phối hợp tuyên truyền sẽ thực hiện (tần suất, số lượng); Số lượng lớp tập huấn/ hội thảo sẽ triển khai (Số lượt người tham dự, đối tượng học viên…).

4. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị của Hội Nông dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam và Bộ Công Thương tham gia triển khai các nội dung phối hợp theo đề nghị của các bên: Đề nghị dự kiến hoạt động do đơn vị chủ trì, mời các cơ quan, đơn vị khác phối hợp.

Kế hoạch phối hợp giám sát VTNN năm 2015 đề nghị gửi về Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản trước ngày 23/12/2014 để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ (địa chỉ email: vietyen.nafi@mard.gov.vn).

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Vũ Văn Tám (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Phòng TTPC;
- Lưu: VT, CL2.

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phùng Hữu Hào

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2856/QLCL-CL2 năm 2014 thực hiện kế hoạch phối hợp giám sát thực thi pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.640

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.124