Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2845/TCT-KK năm 2014 về thủ tục hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2845/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Trần Văn Phu
Ngày ban hành: 25/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2845/TCT-KK
V/v thủ tục hồ sơ hoàn thuế

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH An Tuấn
- Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 18CV-AT ngày 18/6/2014 của Công ty TNHH An Tuấn (Địa chỉ: 62 Trần Quốc Toản, phường Hòa Lạc, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh; Mã số thuế: 5700566336) về việc giảm bớt thủ tục hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) hàng xuất khẩu. Về việc này, sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 42 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ; Điều 49 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ thì thủ tục hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu không bao gồm các tài liệu liên quan đến bên bán hàng hóa, dịch vụ cho người nộp thuế, cụ thể:

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

+ Tờ khai thuế GTGT; Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra; Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước (liên quan đến kỳ tính thuế đề nghị hoàn).

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm b.1 Khoản 1 Điều 55 và Khoản 2 Điều 52 Thông tư số 28/2011/TT-BTC; Điểm a Khoản 2 Điều 60 và Khoản 2 Điều 58 Thông tư số 156/2013/TT-BTC nêu trên, trường hợp qua kiểm tra, đối chiếu, so sánh, phân tích xét thấy hồ sơ đề nghị hoàn thuế của người nộp thuế có nội dung chưa đúng, chưa chính xác hoặc có những nội dung cần xác minh liên quan đến số tiền thuế được hoàn thì cơ quan thuế thông báo bằng văn bản đề nghị người nộp thuế giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu theo mẫu số 01/KTTT ban hành kèm theo các Thông tư này.

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh tại Công văn số 4120/CT-KK ngày 01/7/2014 thì ngoài Công văn số 1361/CT-KK ngày 13/3/2014 Cục Thuế không ban hành văn bản đề nghị Công ty Công ty TNHH An Tuấn bổ sung thêm tài liệu ngoài thủ tục hồ sơ hoàn thuế theo quy định liên quan đến nhà cung cấp hàng hóa cho Công ty.

/
Trường hợp Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh nếu có văn bản đề nghị Công ty TNHH An Tuấn cung cấp thêm các thông tin, tài liệu khác ngoài thủ tục hồ sơ hoàn thuế thì: Đề nghị Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh rút kinh nghiệm trong việc đề nghị người nộp thuế cung cấp thêm ngoài hồ sơ thuế theo quy định những thông tin tài liệu thuộc lĩnh vực quản lý thuế của ngành Thuế (Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh có thể tra cứu thông tin liên quan đến người nộp thuế trên ứng dụng quản lý thuế của ngành Thuế hoặc đề nghị cơ quan Thuế quản lý trực tiếp nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho người nộp thuế cung cấp thông tin quản lý thuế), chỉ đề nghị người nộp thuế cung cấp thông tin để giải trình, bổ sung hồ sơ đề nghị hoàn thuế khi hệ thống quản lý thuế của ngành thuế hoặc cơ quan Thuế quản lý trực tiếp nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho người nộp thuế không có thông tin.

Hiện tại Tổng cục Thuế đang triển khai ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS) để hỗ trợ các Cục Thuế tra cứu thông tin quản lý thuế theo người nộp thuế nhằm phục vụ công tác quản lý thuế, trong đó có công tác hoàn thuế GTGT, đồng thời tiếp thu ý kiến của doanh nghiệp để thực hiện đơn giản thủ tục hành chính thuế, trong đó có các thủ tục, hồ sơ hoàn thuế GTGT.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH An Tuấn, Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2845/TCT-KK năm 2014 về thủ tục hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.712

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.3.146