Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 28/BXD-KHCN hướng dẫn Thông tư 11/2009/TT-BXD liên quan đến kính hộp do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 28/BXD-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Đình Thái
Ngày ban hành: 20/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 28/BXD-KHCN
V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 11/2009/TT-BXD liên quan đến kính hộp.

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần TID

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 03/2010/CV-TID ngày 05/01/2010 của Công ty Cổ phẩn TID đề nghị hướng dẫn thực hiện Thông tư số 11/2009/TT-BXD ngày 18/6/2009 do Bộ Xây dựng ban hành có liên quan đến thủ tục nhập khẩu kính hộp. Sau khi nghiên cứu văn bản, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Sản phẩm kính hộp (hay kính hộp gắn kín cách nhiệt) như Quý Công ty dự định nhập khẩu không thuộc danh sách phải kiểm tra chất lượng theo quy định tại Thông tư số 11/2009/TT-BXD , do vậy thủ tục khai báo khi nhập khẩu tuân thủ theo quy định đối với sản phẩm hàng hoá thông thường. Tuy nhiên, kính hộp được chế tạo từ kính (chế phẩm sử dụng kính) nên khi sử dụng để đảm bảo an toàn phải đáp ứng theo TCVN 7505 : 2005 (Quy phạm sử dụng kính trong xây dựng – Lựa chọn và lắp đặt) như đã quy định tại mục 10 Bảng Danh mục, Điều 3 ở Thông tư số 11/2009/TT-BXD.

2. Để thuận lợi cho làm thủ tục khai báo khi nhập khẩu, hàng hoá kính hộp dự kiến nhập phải có công bố chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn áp dụng kèm theo hàng hoá đó và không có tiêu chuẩn TCVN nào quy định về phân loại kính hộp thuộc loại an toàn hay không an toàn ./.

 


Noi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam (để b/c);
- Lưu: VP, Vụ KHCN&MT.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trần Đình Thái

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 28/BXD-KHCN hướng dẫn Thông tư 11/2009/TT-BXD liên quan đến kính hộp do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.472
DMCA.com Protection Status

IP: 54.235.4.196