Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 27TCHQ/KTTT về việc thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng nhập khẩu đầu tư có xuất xứ Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 27TCHQ/KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 04/01/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 27TCHQ/KTTT
V/v: Thuế GTGT đối với hàng nhập đầu tư có xuất xứ VN

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi: Cục Hải quan Đồng Nai

Trả lời công văn số 1163/HQ ĐN ngày 28/10/2004 của Cục Hải quan Đồng Nai về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng nhập khẩu đầu tư có xuất xứ Việt Nam, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT;

Căn cứ Danh mục các loại máy móc, thiết bị và phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Quyết định số 704/2003/QĐ-BKH ngày 18/09/2003 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Yêu cầu Cục Hải quan Đồng Nai kiểm tra, xác định máy phát điện công suất 138KVA nhập khẩu từ Đài Loan là hàng có xuất xứ Việt Nam nhưng đáp ứng đủ điều kiện theo hướng dẫn tại Điểm 4, Mục II, phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính thì không thu thuế GTGT; đồng thời hướng dẫn công ty TNHH Kinh Power (đơn vị sản xuất máy phát điện 138KVA) có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu có chính sách bảo hộ sản xuất trong nước.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Đồng Nai biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐTC;
- Lưu VP(2), KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 27TCHQ/KTTT về việc thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng nhập khẩu đầu tư có xuất xứ Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.206
DMCA.com Protection Status

IP: 3.91.157.213