Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2784/TCT-CS năm 2014 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2784/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 23/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2784/TCT-CS
V/v hoàn thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk;
- Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4517/UBND-TCTM ngày 30/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về tiền thuế nộp thừa của DNTN TM Quang Anh, công văn số 1005/CT-THNVDT ngày 11/4/2014, công văn số 1345/CT-THNVDT ngày 16/05/2014 của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk về hoàn thuế GTGT nộp thừa và công văn số 02/ĐKN-CVQA của Doanh nghiệp TN TM Quang Anh về việc đề nghị Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk trả lại tiền thuế nộp thừa cho doanh nghiệp. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 13 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012.

Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 29 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế.

Ngày 27/2/2014, Tổng cục Thuế có công văn số 586/TCT-CS hướng dẫn các nội dung chính sách mới về thuế GTGT, trong đó hướng dẫn: "Trong quá trình thực hiện từ ngày 01/01/2014, nếu doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế theo phương pháp khấu trừ đã bán sản phẩm trồng trọt chăn nuôi, thủy sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho doanh nghiệp, hợp tác xã và đã lập hóa đơn, kê khai, tính thuế GTGT thì người bán và người mua phải điều chỉnh hóa đơn để không phải kê khai tính nộp thuế GTGT"

Trường hợp các đơn vị thực hiện điều chỉnh hóa đơn theo hướng dẫn của công văn số 586/TCT-CS của Tổng cục Thuế nêu trên và sau khi bù trừ tự động với số tiền thuế phải nộp, tiền chậm nộp, tiền phạt theo nguyên tắc quy định mà vẫn còn phát sinh số thuế GTGT thừa thì đơn vị được giải quyết hoàn thuế ngay. Nguồn hoàn trả là từ Ngân sách tỉnh Đắk Lắk.

Tổng cục Thuế trả lời Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Doanh nghiệp TN TM Quang Anh (152 Phạm Văn Đồng, P.Tân Hòa, Tp.BMT, tỉnh Đắk Lắk);
- Vụ CST, PC-BTC
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2784/TCT-CS năm 2014 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.327

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.92.92.168