Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 276/QLG-NLTS cung cấp bảng giá kê khai giá bán lẻ khuyến nghị 2015

Số hiệu: 276/QLG-NLTS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý giá Người ký: Nguyễn Văn Truyền
Ngày ban hành: 17/09/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
CỤC QUẢN LÝ GIÁ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 276/QLG-NLTS
V/v cung cấp bảng giá kê khai, giá bán lẻ khuyến nghị

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2015

 

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 30/4/2015 của Chính phủ, Quyết định số 857/QĐ-BTC ngày 12/5/2015 của Bộ trưng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1079/QĐ-BTC ngày 20/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi và Công văn số 6230/BTC-QLG ngày 14/5/2015 hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sữa thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc bình ổn giá sữa bằng biện pháp giá tối đa.

Công ty TNHH Phân phối Tiên Tiến - nhà phân phối của Công ty TNHH Mead Johnson Nutrition (Việt Nam) đã thực hiện kê khai giá bán 05 sản phẩm mới với Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá); mức giá được thực hiện từ ngày 16/9/2015.

Để tăng cường kiểm soát giá bán lẻ tới người tiêu dùng và làm căn cứ thực hiện việc kiểm tra, rà soát xác định, kê khai giá bán lẻ của các tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi tại địa phương, Cục Quản lý giá cung cấp mức giá kê khai, giá bán lẻ khuyến nghị đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi mi của Công ty TNHH Phân phi Tiên Tiến.

(Bảng mức giá như phụ lục kèm theo).

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Quý Sở kịp thời phản ánh về Cục Quản lý giá để tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính xem xét, giải quyết.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp công tác của Quý Sở./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Vụ TTTN, Cục QLTT (Bộ Công Thương);
- Vụ Pháp chế
, Thanh tra TC, TCHQ, TCT (để phối hợp);
- Lưu: VT, NLTS.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Truyền

 

BẢNG GIÁ KÊ KHAI ĐỐI VỚI SẢN PHẨM SỮA DÀNH CHO TRẺ EM DƯỚI 06 TUỔI CỦA CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN

(Kèm theo Công văn số     /QLG-NLTS ngày     /9/2015 của Cục Quản lý giá về việc cung cấp bng giá kê khai, giá bán lẻ khuyến nghị)

ĐVT: Đồng/hộp

Stt

Tên sản phẩm sữa

Trọng lượng

Đơn vị tính

Mức giá kê khai (Đã bao gm VAT)

Giá bán lẻ khuyến nghị đến người tiêu dùng (Đã bao gồm thuế VAT)

1

ENFAMIL A+ GENTLE CARE PWD 900g - 360° Brain Plus

900g

Hộp

609.970

625.011

2

ENFAMIL A+ GENTLE CARE 3 PWD 400g - 360° Bran Plus

400g

Hộp

264.380

270.900

3

ENFAMIL A+ GENTLE CARE 3 PWD 900g - 360° Brain Plus

900g

Hộp

589.230

603.759

4

ENFAGROW A+ GENTLE CARE 4 PWD 400g - 360° Brain Plus

400g

Hộp

250.860

257.048

5

ENFAGROW A+ GENTLE CARE 4 PWD 900g - 360° Brain Plus

900g

Hộp

548.100

561.609

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 276/QLG-NLTS ngày 17/09/2015 về cung cấp bảng giá kê khai, giá bán lẻ khuyến nghị do Cục Quản lý giá ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.643

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!