Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 275/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Đức Nga
Ngày ban hành: 10/03/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------

Số: 275/ GSQL-GQ1
V/v tập kết hàng hóa tại cửa khẩu

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp.

Trả lời công văn số 46/HQĐT-NV ngày 08/01/2014 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp về việc tập kết gỗ từ Campuchia để chờ làm thủ tục hải quan của Công ty TNHH Thành Phước, Cục Giám sát quản lý – Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 18 Luật Hải quan thì việc khai hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu được thực hiện trước ngày hàng hóa đến cửa khẩu hoặc trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hàng hóa đến cửa khẩu; tờ khai hải quan có giá trị làm thủ tục trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày đăng ký. Như vậy, trường hợp hàng hóa của Công ty TNHH Thành Phước đã đến cửa khẩu nhưng chưa làm thủ tục thì được tập kết, lưu giữ tại khu vực cửa khẩu thuộc phạm vi địa bàn hoạt động của cơ quan hải quan, đảm bảo điều kiện giám sát, quản lý của cơ quan Hải quan cho đến khi thông quan hàng hóa.

- Việc tổ chức giám sát hàng hóa tập kết để đảm bảo công tác quản lý, giám sát hải quan đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng THáp trên cơ sở các quy định về việc giám sát hải quan và thực tế tại khu vực cửa khẩu để hướng dẫn Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Dinh Bà và doanh nghiệp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đức Nga

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 275/GSQL-GQ1 ngày 10/03/2014 về tập kết hàng hóa tại cửa khẩu do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.135

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.140.84