Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 273/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thời hạn nộp thuế XK dầu thô

Số hiệu: 273/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 20/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 273/TCHQ-KTTT
V/v: Thời hạn nộp thuế XK dầu thô

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:

Công ty thương mại dầu khí PETECHIM
70a Bà Huyện Thanh Quan - Quận 3 - Tp. Hồ Chí Minh

 

Công ty Thương mại dầu khí Petechim - Tổng công ty dầu khi Việt Nam có công văn số 13/TMDK-TCKT ngày 30/12/2005, công văn 447/TMDK-TCKT ngày 12/1/2006 đề nghị xem xét thời hạn nộp thuế xuất khẩu dầu thô theo Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 hướng dẫn thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2005. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Xét tính chất đặc thù của ngành dầu khí mà Thông tư số 113/2005/TT-BTC chưa liệt kê hết, Tổng cục Hải quan đồng ý để Tổng công ty dầu khí Việt Nam khi xuất khẩu dầu thô được tiếp tục áp dụng thời hạn nộp thuế trong vòng 35 ngày kể từ ngày cơ quan Hải quan làm thủ tục xuất khẩu dầu thô như công văn số 133/CP-KTTH ngày 09/02/1999, Thông tư số 48/2001/TT-BTC ngày 25/6/2001 hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động thăm dò dầu khí theo quy định của Luật dầu khí.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty thương mại dầu khí Petechim - Tổng công ty dầu khí Việt Nam biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CHQ các tỉnh, Tp (để thực hiện);
- Lưu: VP, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 273/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thời hạn nộp thuế XK dầu thô

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.181
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.159.25