Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 270/GSQL-GQ2 về thủ tục gia công hàng xuất khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 270/GSQL-GQ2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Đức Nga
Ngày ban hành: 05/04/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 270/GSQL-GQ2
V/v thủ tục gia công hàng xuất khẩu

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Cục Giám sát quản lý nhận được công văn số 678/HQBRVT-GSQL ngày 14/03/2013 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vướng mắc về thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ sản phẩm gia công, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu làm rõ:

- Mặt hàng gia công thuộc hai hợp đồng gia công số XYHQ2R0027Y11 và hợp đồng gia công số IAT-PO-A1210002 nêu tại công văn số 0678/HQBRVT-GSQL dẫn trên là thiết bị để chế tạo cụm giàn khai thác HST/HSĐ hay là sản phẩm khác?

- Việc nhập khẩu sản phẩm dầu khí có phù hợp với hợp đồng gia công chế tạo thiết bị?

- Đề nghị gửi toàn bộ hồ sơ có liên quan (hợp đồng gia công, Bảng thông báo mã NPL, vật tư của hợp đồng gia công số XYHQ2R0027Y11 và hợp đồng gia công số IAT-PO-A1210002).

Báo cáo gửi về Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trước ngày 09/04/2013 để tổng hợp trình lãnh đạo có ý kiến chỉ đạo.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đức Nga

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 270/GSQL-GQ2 về thủ tục gia công hàng xuất khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.414
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.249.234