Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 26TCHQ/GSQL về việc phân loại hàng hóa đối với mặt hàng sàn gỗ quay, hoạt động bằng điện do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 26TCHQ/GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 04/01/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 26TCHQ/GSQL
V/v: Phân loại hàng hóa

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 2068/HQHP-PNV ngày 20.8.2004 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng đề nghị hướng dẫn phân loại hàng hóa đối với mặt hàng sàn gỗ quay, hoạt động bằng điện, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 82/2003/QĐ-BTC ngày 13.6.2003; Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 2003 ban hành kèm theo Quyết định số 110/2003/QĐ-BTC ngày 25.7.2003; Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29.8.2003; căn cứ khai báo của Công ty, kết quả kiểm hóa và báo cáo của Hải quan Hải Phòng thì lô hàng nhập khẩu gồm các thanh, tấm gỗ dạng rời (dùng để lắp ráp thành sàn bằng gỗ), mô tơ điện (dùng để quay sàn) thì:

a. Mặt hàng gỗ để lắp ráp thành sàn quay được phân loại vào nhóm 4409, mã số 4409, tùy thuộc loại gỗ để phân loại vào mã số cụ thể.

b. Mô tơ điện được phân loại vào mã số thích hợp tùy theo cấu tạo cụ thể của mô tơ (không phân loại đồng bộ cùng sàn gỗ).

Tổng cục Hải quan hướng dẫn như trên để Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo TCHQ;
- Lưu: VT, GQ (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 26TCHQ/GSQL về việc phân loại hàng hóa đối với mặt hàng sàn gỗ quay, hoạt động bằng điện do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.588
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.182.112