Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2691/TCHQ-GSQL năm 2015 về thủ tục hải quan đối với hàng hóa trên tàu MV Golden 168 bị hỏa hoạn tại khu vực biển Vũng Tàu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2691/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 30/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2691/TCHQ-GSQL
V/v TTHQ đối với hàng hóa trên tàu MV Golden 168 bị hỏa hoạn tại khu vực biển Vũng Tàu

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Trả lời công văn số 0745/HQBRVT-GSQL ngày 20/3/2015 của Cục Hải quan Bà Rịa Vũng Tàu về việc nêu tại trích yếu, trên cơ sở hồ sơ do Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hải Đông Dương cung cấp theo công văn số IDC/YC05 ngày 26/3/2015 và ý kiến của Bộ Công Thương tại công văn số 189/XNK-CN ngày 23/3/2015, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục hải quan:

Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu căn cứ hồ sơ thực tế, trường hợp đủ cơ sở xác định Công ty Sunjin Co. Ltd là chủ sở hữu lô hàng thuộc vận đơn số SUB/KOR/XI-01 thì căn cứ vào các chứng từ sau để thực hiện thủ tục khẩu theo quy định:

a) Biên bản chữa cháy tàu có xác nhận của các bên liên quan;

b) Văn bản ủy quyền của Công ty Sunjin Co. Ltd cho Công ty cổ phần giám định quốc gia tại Việt Nam (NSC);

c) Vận tải đơn;

d) Hợp đồng mua bán lô hàng giữa NSC và Công ty TNHH Thương mại xây dựng Khánh Long.

2. Về chính sách quản lý xuất nhập khẩu:

Thực hiện theo quy định tại Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ và các văn bản pháp luật hướng dẫn liên quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH DV HH Đông Dương (để t/h);
- Công ty TNHH TM XD Khánh Long (để t/h);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2691/TCHQ-GSQL năm 2015 về thủ tục hải quan đối với hàng hóa trên tàu MV Golden 168 bị hỏa hoạn tại khu vực biển Vũng Tàu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.823

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.171.214