Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 269/QLG-NLTS cung cấp bảng giá bán buôn tối đa giá kê khai giá bán lẻ khuyến nghị 2015

Số hiệu: 269/QLG-NLTS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý giá Người ký: Nguyễn Văn Truyền
Ngày ban hành: 14/09/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
CỤC QUẢN LÝ GIÁ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 269/QLG-NLTS
V/v cung cấp bảng giá bán buôn tối đa, giá kê khai, giá bán lẻ khuyến nghị

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2015

 

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 30/4/2015 của Chính phủ, Quyết định số 857/QĐ-BTC ngày 12/5/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 1079/QĐ-BTC ngày 20/5/2014 về việc áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi, Công văn số 6230/BTC-QLG ngày 14/5/2015 về việc hướng dẫn thực hiện bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi và Công văn s 6544/BTC-QLG ngày 20/5/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện xác định giá tối đa, đăng ký giá sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi.

Công ty TNHH Mead Johnson Nutrition (Việt Nam) đã thực hiện xác định giá bán buôn tối đa và kê khai giá bán buôn của 05 sản phẩm mới với Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá); mức giá được thực hiện từ ngày 14/9/2015. Để tăng cường kiểm soát giá bán lẻ tới người tiêu dùng và làm căn cứ thực hiện việc kim soát, xác định, kê khai giá bán lẻ của các tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tui tại địa phương, Cục Quản lý giá cung cấp mức giá bán buôn tối đa; mức giá kê khai, giá bán lẻ khuyến nghị đối với các sản phẩm sữa của Công ty TNHH Mead Johnson Nutrition (Việt Nam). Bảng mức giá như phụ lục kèm theo.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Quý Sở kịp thời phản ánh về Cục Quản lý giá đ tng hp, báo cáo Bộ Tài chính xem xét, giải quyết.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp công tác của Quý Sở./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Vụ TTTN, Cục QLTT (Bộ Công Thương);
- Vụ P
háp chế, Thanh tra TC, TCHQ, TCT (để phối hợp);
- Lưu:
VT, NLTS.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Truyền

 

BẢNG GIÁ BÁN BUÔN TỐI ĐA VÀ GIÁ KÊ KHAI ĐỐI VỚI SẢN PHẨM SỮA DÀNH CHO TRẺ EM DƯỚI 06 TUỔI CỦA CÔNG TY TNHH MEAD JOHNSON NUTRITION (VIỆT NAM)

(Kèm theo Công văn số     /QLG-NLTS ngày     /9/2015 của Cục Quản lý giá về việc cung cấp bng giá bán buôn tối đa, giá kê khai, giá bán lẻ khuyến nghị)

ĐVT: Đồng/hộp

Stt

Tên sản phẩm sữa

Trọng lượng

Đơn vị tính

Giá bán buôn tối đa (đã bao gồm VAT)

Mức giá kê khai (Đã bao gm VAT)

Giá bán lẻ khuyến nghị đến người tiêu dùng (đã bao gồm thuế VAT)

1

ENFAMIL A+ GENTLE CARE PWD 900g - 360° Brain Plus

900g

Hộp

543.488

543.488

625.011

2

ENFAMIL A+ GENTLE CARE 3 PWD 400g - 360° Bran Plus

400g

Hộp

235.565

235.565

270.900

3

ENFAMIL A+ GENTLE CARE 3 PWD 900g - 360° Brain Plus

900g

Hộp

525.008

525.008

603.759

4

ENFAGROW A+ GENTLE CARE 4 PWD 400g - 360° Brain Plus

400g

Hộp

223.520

223.520

257.048

5

ENFAGROW A+ GENTLE CARE 4 PWD 900g - 360° Brain Plus

900g

Hộp

488.356

488.356

561.609

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 269/QLG-NLTS ngày 14/09/2015 về cung cấp bảng giá bán buôn tối đa, giá kê khai, giá bán lẻ khuyến nghị do Cục Quản lý giá ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.667

DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.117.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!