Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 268/TCT-CS năm 2014 khấu trừ thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 268/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 21/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 268/TCT-CS
V/v khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng

Tổng cục Thuế nhận được công văn 1168/CT-TTr ngày 12/11/2013 của Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng đề nghị hướng dẫn việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm đ Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định nội dung trên hóa đơn đã lập:

"1. Nội dung bắt buộc trên hóa đơn đã lập phải thể hiện trên cùng một mặt giấy.

đ) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán;"

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Công ty Cổ phần Kim Chung Cường Thịnh mua tài sản, hàng hóa của Công ty Cổ phần Kim Chung phục vụ cho đầu tư, xây dựng, thành lập doanh nghiệp mới, Công ty Cổ phần Kim Chung đã lập và giao hóa đơn GTGT cho Công ty Cổ phần Kim Chung Cường Thịnh, trên hóa đơn GTGT có in sẵn tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán hàng là Công ty Cổ phần Kim Chung, thì hóa đơn của Công ty Cổ phần Kim Chung Cường Thịnh được xác định là đã lập, ghi đủ tiêu thức "Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán", và được khấu trừ thuế GTGT đầu vào nếu ghi đủ các tiêu thức bắt buộc khác và đáp ứng đủ các điều kiện về khấu trừ thuế GTGT theo quy định về khấu trừ thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 268/TCT-CS năm 2014 khấu trừ thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.719

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.208.0