Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2678/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 07/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2678/TCHQ-KTTT
v/v: Giá tính thuế mặt hàng xe maý Piaggio NK năm 2004

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục Hải Quan Các Tỉnh, Thành Phố 

Để phục vụ công tác xác định trị giá tính thuế đối với mặt hàng xe hai bánh gắn máy nhãn hiệu Piaggio nhập khẩu theo các hợp đồng đã ký kết có hiệu lực trước ngày 01/01/2005 được sát thực, tiếp theo công văn số: 2024/TCHQ-KTTT ngày 25/5/2005, Tổng cục Hải quan thông báo Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố thực hiện như sau:

1. Đối với các doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng xe máy Piaggio đã ký kết hợp đồng nhập khẩu có hiệu lực trong năm 2004, nếu mức giá khai báo thấp hơn các thông tin giá do Tổng cục cung cấp dưới đây thì tiến hành xác định lại giá tính thuế theo quy định hiện hành.

Các thông tin giá tham khảo gồm:

+ Xe máy PIAGGIO LIBERTY 125 : 1.500,00 USD/ chiếc

+ Xe máy PIAGGIO VESPA ET4 150 : 1.600,00 USD/ chiếc

+ Xe máy PIAGGIO VESPA ET4 125 : 1.500,00 USD/ chiếc

+ Xe máy PIAGGIO VESPA GT 125 : 1.650,00 USD/ chiếc

2. Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố khẩn trương triển khai tổ chức thực hiện điểm 1 công văn này và báo cáo về Tổng cục Hải quan trước ngày 01/8/2005. Trường hợp doanh nghiệp khiếu nại về mức giá điều chỉnh thì thực hiện theo nội dung hướng dẫn tại công văn số : 2366/TCHQ-KTTT ngày 17/6/2005, trả lời khiếu nại doanh nghiệp theo đúng thẩm quyền và thời gian quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố đuợc biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:  
- Như trên  
- Lãnh đạo Tổng cục (để báo cáo)
- ĐSQ Italia tại Việt Nam (để biết)
- Vụ CST, Vụ HTQT (BTC)
- Lưu VT, KTTT (3). 
  

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2678/TCHQ-KTTT ngày 07/07/2005 về việc xác định trị giá tính thuế đối với mặt hàng xe hai bánh gắn máy nhãn hiệu Piaggio nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.590

DMCA.com Protection Status
IP: 44.221.70.232
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!