Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2676/TCTS-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuỷ sản Người ký: Nguyễn Huy Điền
Ngày ban hành: 21/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TỔNG CỤC THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2676/TCTS-VP
V/v xác nhận các sản phẩm đáp ứng yêu cầu bổ sung vào Danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2012

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH Grobest Industrial (Việt Nam);
- Công ty TNHH Thương mại Địa Dưỡng.

Căn cứ kết quả thẩm định hồ sơ đăng ký thức ăn thủy sản vào Danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam, Tổng cục Thủy sản có ý kiến như sau:

1. Xác nhận các sản phm có tên tại Phụ lục ban hành kèm theo Công văn này đã đáp ứng các yêu cầu theo quy định hiện hành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để được bổ sung vào Danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam.

2. Trong thời gian Tổng cục Thủy sn trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét bổ sung vào Danh mục thức ăn thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam, các sản phẩm nêu trên được tiến hành nhập khẩu và lưu hành kể từ ngày ký văn bản này.

Tổng cục Thủy sản thông báo để các đơn vị được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo TCTS (để b/c);
-
Trung tâm Thông tin thủy sản;
- Lưu: VT, TTKN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Huy Điền

 

PHỤ LC

CÁC SẢN PHẨM THỨC ĂN DÙNG TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU BỔ SUNG VÀO DANH MỤC ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Công văn số: 2676/TCTS-VP ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Tổng cục Thủy sản)

Nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản nhập khẩu

TT

Tên sản phẩm

Thành phần

Hàm lượng

Nhà sản xuất

Công ty TNHH Grobest Industrial (Việt Nam)

Địa chỉ liên hệ: Số 9 đường 3A, KCN Biên Hòa 2, T.p Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: 061.3993511 ~ 27; Fax: 061. 3835828

1

SQUID LIVER SOLUBLE

Gan mực

99,95 %

HYUNDAI SPECIAL FEED IND. CO., LTD, Hàn Quốc

Trong đó:

Đạm thô, min

25 %

Béo thô, min

20%

 

Độ ẩm, max

40%

 

Chỉ số axit, max

60 mgKOH/g

 

Độ tươi (TVBN), max

350 mgN/100g

Chất chống oxy hóa (BHT)

500 ppm

Công ty TNHH Thương mại Địa Dưỡng

Địa chỉ: 8/2 KP Bình Đáng, P. Bình Hòa, TX. Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 0650 3767985; Fax: 0650 3767894

2

Vital Wheat Gluten

Protein thô, min

75%

Zhangjiagang Hengfeng Starch Products Co., Ltd, Trung Quc

Độ m, max

9%

Chất béo, max

1,8%

Tro thô, max

1 %

Độ hút nước, min

150%

3

Lecithin

Độ m, max

1 %

TTET Union Corporation Co., Ltd, Đài Loan

Chỉ số axit, max

32 mgKOH/g

Acetone insoluble (lecithin thô), min

55 %

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2676/TCTS-VP ngày 21/12/2012 năm 2015 về xác nhận sản phẩm đáp ứng yêu cầu bổ sung vào Danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam do Tổng cục Thủy sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.487

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.170.244
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!