Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2665/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 06/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------

Số: 2665/TCHQ-GSQL
V/v: nhập số liệu vào chương trình đa chức năng số liệu hàng hóa XNK

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị

Trả lời công văn số 409/HQQT-NV ngày 14/05/2008 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị về việc ghi ở trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tại công văn số 7396/TCHQ-CNTT ngày 28/12/2007 về việc vận hành chính thức các phần mềm ứng dụng CNTT được triển khai trong năm 2007 thì các tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu biên giới phải được cập nhật bằng phần mềm Thống kê tập trung.

Do vậy, việc nhập số liệu theo phần mềm Thống kê tập trung đối với tờ khai HQ/2002 – NK áp dụng cho hàng hóa mua gom từ cư dân biên giới nêu tại công văn số 6355/TCHQ-GSQL ngày 13/11/2007 đã được triển khai trên toàn quốc và đã khắc phục được các vướng mắc nêu tại công văn 409/HQQT-NV ngày 14/05/2008 của Cục Hải quan Quảng Trị.

Tổng cục Hải quan trả lời Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Trang Website Hải quan;
- Lưu: VT, GSQL(3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2665/TCHQ-GSQL ngày 06/06/2008 về việc nhập số liệu vào chương trình đa chức năng số liệu hàng hóa xuất nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.972
s231

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.211