Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2664/TCT-KK năm 2014 về giải quyết hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2664/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Trần Văn Phu
Ngày ban hành: 15/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2664/TCT-KK
V/v Hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Phước

Trả lời công văn số 931/CT-KK ngày 28/5/2014 về việc xin ý kiến chỉ đạo giải quyết hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng của Cục Thuế tỉnh Bình Phước, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng;

Căn cứ Khoản 5(a) Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính Phủ;

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp doanh nghiệp có số thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào chưa được khấu trừ hết lũy kế 14 tháng liên tục từ kỳ kê khai thuế GTGT tháng 3/2013 đến kỳ kê khai thuế GTGT tháng 4/2014 nhưng trên tờ khai thuế GTGT tháng 12/2013 doanh nghiệp không dùng khấu trừ tại chỉ tiêu 42 (Thuế GTGT đề nghị hoàn) mà tiếp tục khấu trừ chuyển kỳ sau tại chỉ tiêu 43 (Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau):

- Đến tháng 4/2014, doanh nghiệp lập tờ khai thuế và đề nghị hoàn trả toàn bộ số thuế GTGT lũy kế còn được khấu trừ tháng 3/2013 đến tháng 4/2014 trên chỉ tiêu 42 của tờ khai thuế tháng 4/2014 và đảm bảo âm liên tục từ 12 tháng trở lên thì doanh nghiệp được hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

- Đến tháng 4/2014, doanh nghiệp nộp tờ khai thuế GTGT bổ sung tháng 12/2013 và đề nghị hoàn số thuế GTGT còn được khấu trừ lũy kế đến kỳ kê khai tháng 12/2013 vào chỉ tiêu 42 của tờ khai thuế bổ sung thì việc khai bổ sung này không thực hiện đúng hướng dẫn tại Khoản 5(a) Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính. Vì vậy, doanh nghiệp không được hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bình Phước được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Các Vụ: PC, CS (TCT);
- Lưu: VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2664/TCT-KK năm 2014 về giải quyết hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.507

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.210.89