Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2656/BTC-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Lưu Đức Huy
Ngày ban hành: 27/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2656/BTC-CST
V/v hoàn thuế xuất khẩu đối với mặt hàng gỗ được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tân Vĩnh Cửu

Trả lời công văn số 06-12/CV-TVC ngày 6/12/2012 của Công ty Cổ phần Tân Vĩnh Cửu hỏi về việc hoàn thuế xuất khẩu đối với mặt hàng gỗ được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Khoản 4 Điều 15 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định: "Hàng hoá nhập khẩu để sản xuất hàng hoá xuất khẩu hoặc xuất vào khu phi thuế quan nếu đã nộp thuế nhập khẩu thì được hoàn thuế tương ứng với tỷ lệ sản phẩm thực tế xuất khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu đối với hàng hoá xuất khẩu có đủ điều kiện xác định là được chế biến từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu."

- Tại khoản 3 Điều 2 Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn: "...a) Trường hợp hàng hóa có đủ điều kiện xác định là được sản xuất chế biến từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu thì không phải nộp thuế xuất khẩu... Trường hợp hàng hóa được sản xuất, chế biến từ hai nguồn. Nguyên liệu nhập khẩu và nguyên liệu có nguồn gốc trong nước thì không phải nộp thuế xuất khẩu đối với số lượng hàng hóa xuất khẩu tương ứng với số lượng nguyên liệu nhập khẩu đã được sử dụng để sản xuất, Chế biến hàng hóa thực tế đã xuất khẩu...".

Căn cứ các quy định hiện hành nêu trên, nếu trường hợp hàng hóa xuất khẩu của công ty có đủ điều kiện xác định là được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu thì không phải nộp thuế xuất khẩu khi công ty xuất khẩu gỗ xẻ cho Công ty TNHH Glentruan trong Khu chế xuất Linh Trung II thành phố Hồ Chí Minh và được hoàn thuế nhập khẩu tương ứng với tỷ lệ sản phẩm thực tế xuất khẩu.

2. Trường hợp công ty đã nộp thuế xuất khẩu thì được bù trừ tiền thuế đã nộp hoặc tiền thuế phải nộp của lần nộp thuế tiếp theo hoặc hoàn lại số thuế nộp thừa theo quy định của Luật quản lý thuế.

3. Hồ sơ, thủ tục xét hoàn thuế nhập khẩu, không thu thuế xuất khẩu được thực hiện theo Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính trả lời doanh nghiệp và đề nghị doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với Cơ quan Hải quan địa phương nơi làm thủ tục xuất khẩu để được giải quyết./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Đức Huy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2656/BTC-CST ngày 27/02/2013 về hoàn thuế xuất khẩu đối với mặt hàng gỗ được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.347

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.124.74