Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2655/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 08/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2655/TCT-DNNN
v/v: hướng dẫn sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT)

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2005

Kính gửi: Công ty kinh doanh hàng thời trang Việt Nam

Trả lời công văn số 166/CV-05 ngày 4/6/2005 của Công ty kinh doanh hàng thời trang Việt Nam vướng mắc trong sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 2 Mục II Phần C thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ thuế…

“- Cơ sở đại lý bán hàng theo các hình thức phải kê khai, tính và nộp thuế GTGT đối với hàng hóa bán đại lý và tiền hoa hồng thu được từ hoạt động đại lý.

Cơ sở bán đại lý đúng giá theo quy định của bên chủ hàng, hưởng hoa hồng nếu bán giá thấp hơn giá quy định của bên chủ hàng thì phải kê khai, nộp thuế theo giá bán do chủ hàng quy định.

Cơ sở nhận làm đại lý thu mua theo các hình thức phải kê khai, nộp thuế GTGT cho hàng hóa thu mua đại lý và hoa hồng được hưởng (nếu có)”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty kinh doanh hàng thời trang Việt Nam nhận làm đại lý bán đúng giá, hưởng hoa hồng cho cơ sở X. Công ty lại ký bán cho cơ sở Y. Công ty phải kê khai, tính và nộp thuế GTGT đối với hàng hóa bán đại lý và tiền hoa hồng thu được từ hoạt động đại lý. Việc sử dụng hóa đơn, chứng từ trong trường hợp xuất hàng hóa cho các cơ sở nhận làm đại lý bán đúng giá, hưởng hoa hồng được thực hiện theo quy định tại Điểm 3 Mục IV Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên.

Thông tư số 122/2003/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính đã hết hiệu lực thi hành. Kể từ ngày 1/1/2004, việc kê khai, tính thuế, nộp thuế và sử dụng hoá đơn GTGT đối với hàng hóa bán đại lý phải thực hiện theo đúng hướng dẫn trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty kinh doanh hàng thời trang Việt Nam biết.

Nơi nhận
- Như trên
- Cục Thuế TP Hồ Chí Minh
- Lưu VT, DNNN (02)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Nguyễn Thị Cúc

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số: 2655/TCT-DNNN ngày 08/08/2005 về việc hướng dẫn sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.085

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.63.28
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!