Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2652/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 04/06/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2652/TCHQ-GSQL
V/v hướng dẫn nhập khẩu xe ô tô chở người dưới 16 chỗ, đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Trả lời công văn số 2624/HQHP-GSQL ngày 16/5/2012 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về việc nhập khẩu 03 xe ô tô chở người đã qua sử dụng của Công ty TNHH Hiệp Hòa, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tiếp theo công văn số 1157/TCHQ-GSQL ngày 03/3/2010 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn thủ tục nhập khẩu xe ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi đã qua sử dụng, đồng ý với đề xuất của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng nêu tại công văn số 2624/HQHP-GSQL dẫn trên về việc chấp nhận cho Công ty TNHH Hiệp Hòa được sử dụng Giấy chứng nhận xuất khẩu do Bộ Giao thông vận tải Dubai cấp để thay thế Giấy hủy Giấy chứng nhận đăng ký xe khi làm thủ tục nhập khẩu 03 xe ô tô chở người đã qua sử dụng.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biết thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ GTVT, Bộ Công an (để b/c);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2652/TCHQ-GSQL ngày 04/06/2012 hướng dẫn nhập khẩu xe ô tô chở người dưới 16 chỗ, đã qua sử dụng do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.956

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.252.196