Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2644/TCHQ-GSQL ngày 09/06/2004 của Tổng cục Hải quan về việc phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

Số hiệu: 2644/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 09/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2644/TCHQ-GSQL
V/v phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2004

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Ngày 02 tháng 4 năm 2004 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 03/2004/QĐ-BTNMT về Quy định bảo vệ môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất. Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

Tại điều 9, Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001 - 2005, Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường căn cứ pháp luật hiện hành, quy định và công bố Danh mục phế liệu, phế thải cấm nhập khẩu; điều kiện và tiêu chuẩn các loại phế liệu, phế thải sử dụng làm nguyên liệu cho sản xuất trong nước được phép nhập khẩu, không có Danh mục phế liệu, phế thải cấm nhập khẩu. Như vậy, đến nay, ngoài Danh mục hàng cấm nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 46 nói trên Chính phủ và các Bộ chưa ban hành thêm mặt hàng cấm nhập khẩu nào khác, kể cả phế liệu phế thải cấm nhập khẩu.

Tại Điều 2, Quyết định số 03/2004/QĐ-BTNMT, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã quy định rõ đối tượng áp dụng quy định tại quyết định là cơ quan quản lý nhà nước về môi trường; tổ chức cá nhân nhập khẩu, vận chuyển, lưu giữa và sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, và tại Điều 4 của Quyết định quy định tổ chức cá nhân nhập khẩu, sử dụng phế liệu cho sản xuất phải tự chịu trách nhiệm đối với các phế liệu nhập khẩu khi xảy ra ô nhiễm môi trường.

Như vậy theo quy định trên, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường chịu trách nhiệm về vấn đề môi trường đối với phế liệu, phế thải nhập khẩu, cơ quan Hải quan nếu phát hiện có hàng hoá, vật phẩm thuộc diện cấm nhập khẩu thì xử lý theo quy định hiện hành đối với hàng hoá, vật phẩm đó.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các địa phương thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2644/TCHQ-GSQL ngày 09/06/2004 của Tổng cục Hải quan về việc phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.077
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.225.78