Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2634/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 01/06/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2634/TCHQ-GSQL
V/v quản lý hàng hóa xuất khẩu, hàng tạm nhập - tái xuất qua lối mở khu vực Mốc 238 - Xã Lao Chải - Huyện Vị Xuyên thuộc khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy tỉnh Hà Giang

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2012

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 376/HQHG-NV ngày 08/5/2012 của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang về việc ghi ở trích yếu; trên cơ sở nội dung tại Quyết định số 732/QĐ-UBND ngày 27/4/2012 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang về việc thông quan hàng hóa xuất khẩu, tạm nhập tái xuất qua khu vực Mốc 238 (Lao Chải) thuộc khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang (Quyết định số 732/QĐ-UBND được gửi kèm công văn số 376/HQHG-NV dẫn trên), để tạo thuận lợi cho việc thúc đẩy hoạt động thương mại biên giới Trung Quốc, đảm bảo công tác quản lý nhà nước chặt chẽ đối với hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới tại lối mở khu vực Mốc 238 - Xã Lao Chải, Huyện Vị Xuyên thuộc khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, Tổng cục Hải quan thống nhất bố trí lực lượng Hải quan để thực hiện công tác giám sát quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, hàng hóa tạm nhập - tái xuất đi qua lối mở này, cụ thể là:

1. Giao Cục Hải quan tỉnh Hà Giang chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu Thanh Thủy:

- Thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, hàng tạm nhập - tái xuất tại trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu Thanh Thủy theo đúng quy định.

- Triển khai lực lượng hải quan (phù hợp với yêu cầu quản lý) phối hợp chặt chẽ với lực lượng Biên phòng thực hiện giám sát, quản lý đối với hàng hóa xuất khẩu, hàng hóa tái tuất đã làm thủ tục hải quan và phương tiện vận tải vận chuyển hàng hóa xuất khẩu, hàng hóa tái xuất này thực xuất sang Trung Quốc tại lối mở khu vực Mốc 238.

2. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang tổ chức, thực hiện việc xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại lối mở khu vực Mốc 238 nhằm đảm bảo công tác quản lý nhà nước cho lực lượng Hải quan và các lực lượng chức năng liên quan đối với hàng hóa xuất khẩu, tái xuất và phương tiện vận tải xuất nhập cảnh đi qua lối mở.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang chỉ đạo các lực lượng Biên phòng, Công an và các lực lượng chức năng liên quan thuộc tỉnh Hà Giang phối hợp chặt chẽ với Cục Hải quan tỉnh Hà Giang đảm bảo không để hàng hóa xuất khẩu, tái xuất và phương tiện vận tải vận chuyển hàng hóa xuất khẩu, tái xuất chưa làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Thanh Thủy nhưng đã xuất hàng sang Trung Quốc qua lối mở khu vực Mốc 238.

Tổng cục Hải quan thông báo để Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Bộ Công Thương (Vụ TMMN) (để phối hợp);
- Cục HQ tỉnh Hà Giang (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2634/TCHQ-GSQL ngày 01/06/2012 về quản lý hàng hóa xuất khẩu, hàng tạm nhập - tái xuất qua lối mở khu vực Mốc 238 - Xã Lao Chải - Huyện Vị Xuyên thuộc khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy tỉnh Hà Giang do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.002

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.124.74