Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2631/TCHQ-GSQL triển khai vấn đề thực hiện trong ATIGA do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2631/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 01/06/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2631/TCHQ-GSQL
V/v triển khai các vấn đề thực hiện trong ATIGA

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2012

 

Kính gửi: Bộ Công Thương (Vụ Xuất nhập khẩu)

Theo đề nghị của Quý Bộ tại công văn số 3940/BCT-XNK ngày 10/05/2012 về việc triển khai thực hiện kết quả phiên họp SCAROO lần thứ 7 tại Brunei, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về dự án thí điểm Tự chứng nhận số 2.

- Dự án thí điểm Tự chứng nhận 2 có phần chặt chẽ và giúp giảm bớt rủi ro hơn Dự án 1, nhưng VN vẫn chưa thể sẵn sàng tham gia vì việc thực hiện Dự án 2 cũng gặp khó khăn, cần có thời gian nghiên cứu và lộ trình như Dự án 1.

- Những khó khăn của việc thực hiện Dự án thí điểm Tự chứng nhận đã được nêu tại công văn gửi Bộ Công Thương số 9403/TCHQ-GSQL ngày 19/07/2011, số 589/TCHQ-GSQL ngày 15/02/2012, tài liệu phiên họp SCAROO lần thứ 4, được tổ chức từ ngày 07-08/04/2011 tại Hà Nội; công văn số 184/BCT-XNK của Bộ Công Thương.

2. Về các vấn đề thực hiện khác:

- Con dấu và chữ ký điện tử trên C/O mẫu D, các lỗi nhỏ trên C/O mẫu D: quan điểm của Tổng cục Hải quan thể hiện tại công văn gửi Bộ Công Thương số 4027/TCHQ-GSQL ngày 17/08/2011 và 5651/TCHQ-GSQL ngày 09/11/2011.

- Về hóa đơn nước thứ 3: các nước thành viên đã thống nhất tại một số phiên họp Nhóm chuyên trách về quy tắc xuất xứ về vấn đề hóa đơn bên thứ 3 là hóa đơn được phát hành bởi nước/ công ty khác với người xuất khẩu ghi trên ô số 1 của C/O. Theo quan điểm của Tổng cục Hải quan, trong trường hợp hàng hóa được giao dịch mua bán qua nhiều hơn 3 (ba) nước/công ty thì hóa đơn bên thứ 3 là hóa đơn được phát hành bởi nước/ công ty khác với người xuất khẩu ghi trên ô số 1 của C/O, ký phát cho người nhập khẩu cuối cùng để làm thủ tục thông quan hàng hóa hoặc các thủ tục liên quan khác (đối với Việt Nam, đó là hóa đơn được nộp cho cơ quan Hải quan cùng bộ hồ sơ lô hàng để làm thủ tục nhập khẩu).

2. Các vướng mắc trong thực thi:

- Vận đơn chở suốt được phát hành tại nước thứ 3 (đã trao đổi với Quý Bộ tại công văn số 2110/TCHQ-GSQL ngày 10/05/2011, số 537/TCHQ-GSQL ngày 10/02/2012).

- Một số nước thành viên chậm trả lời yêu cầu điều tra, xác minh của Hải quan Việt Nam (Indonesia, …).

- Cần làm rõ cách hiểu về vận đơn chở suốt, cách nhận biết, các thông tin cần thiết thể hiện trên vận đơn này.

Kính chuyển ý kiến tham gia trên đây để Quý Bộ nghiên cứu, tổng hợp. Xin cám ơn sự phối hợp công tác.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2631/TCHQ-GSQL triển khai vấn đề thực hiện trong ATIGA do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.884
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77