Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2589/TM/KH-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Lê Danh Vĩnh
Ngày ban hành: 07/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2589/TM/KH-ĐT
V/v nộp thuế nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, linh kiện sản xuất

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2004

Kính gửi:

Công ty Điện Khí Khải Long
(77B, đường Bến Bắc, phường Tam Thanh,thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn)

Trả lời đề nghị của Công ty nêu tại công văn số 06/CV-KL ngày 24 tháng 02 năm 2004 (đến Bộ Thương mại ngày 12 tháng 3 năm 2004) và số 08/CV-KL ngày 01 tháng 4 năm 2004 về việc xin miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu, linh kiện sản xuất năm 2004, tiếp theo công văn của Bộ Thương mại số 1614/TM/KH-ĐT ngày 08 tháng 4 năm 2004, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

1. Căn cứ chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ nêu tại văn bản số 2528/VPCP-KHTH ngày 21 tháng 5 năm 2004 về việc miễn thuế nhập khẩu đối với dự án đầu tư nước ngoài tại địa bàn thành phố Lạng Sơn và được cấp Giấy phép đầu tư kể từ ngày Nghị định số 82/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 có hiệu lực thi hành thì không được áp dụng chính sách ưu đãi miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, linh kiện để sản xuất trong thời hạn 5 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất.

2. Dự án đầu tư của Công ty được Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn cấp Giấy phép đầu tư số 10/GP-LS ngày 20 tháng 12 năm 2002, có trụ sở chính đặt tại 77B, đường Bến Bắc, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Do vậy, không thuộc đối tượng nêu tại khoản 5 Điều 57 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 và điểm 10 Điều 1 Nghị định số 27/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Công ty phải nộp thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất sản phẩm quy định tại Giấy phép đầu tư.

Thông báo để Công ty được biết và thực hiện.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Lê Danh Vĩnh

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2589/TM/KH-ĐT ngày 07/06/2004 ngày 07/06/2004 của Bộ Thương mại về việc nộp thuế nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, linh kiện sản xuất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.244

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.145.153
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!