Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2571/BCT-XNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 27/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2571/BCT-XNK
V/v Xuất khẩu hàng hóa thanh lý do giải thể

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Mỹ phẩm AVON (Việt Nam)
(Số 8 VSIP, đường số 2, KCN Việt Nam-Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương)

 

Trả lời công văn đề ngày 07 tháng 3 năm 2013 và ngày 15 tháng 3 năm 2013 của Công ty TNHH Mỹ phẩm AVON (Việt Nam) về việc xuất khẩu hàng hóa thanh lý do giải thể và cam kết không hoàn thuế nhập khẩu, nộp thuế xuất khẩu (nếu có) khi xuất khẩu hàng hóa thanh lý do giải thể;

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-BQL ngày 30 tháng 01 năm 2013 của Ban Quản lý HCN Việt Nam - Singapore về việc chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp và dự án đầu tư đối với Công ty TNHH Mỹ phẩm AVON (Việt Nam);

Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Công ty thực hiện thủ tục thanh lý do giải thể doanh nghiệp đối với hàng hóa là tài sản cố định, nguyên vật liệu sản xuất, hàng hóa nhập khẩu nhằm mục đích kinh doanh theo quy định tại khoản 4 mục II và khoản 1 mục III Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 04 tháng 4 năm 2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công, thanh lý hàng nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Sau khi hoàn tất thủ tục thanh lý hàng hóa do giải thể doanh nghiệp theo quy định, Công ty làm thủ tục xuất khẩu tại cơ quan Hải quan, không phải xin phép Bộ Công Thương.

2. Việc xuất khẩu hàng hóa thanh lý do giải thể của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện theo các quy định hiện hành.

Công văn này có hiệu lực đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2013.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCHQ;
- Cục Hải quan Bình Dương;
- Lưu: VT, XNK (khanhhg)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2571/BCT-XNK ngày 27/03/2013 về xuất khẩu hàng hóa thanh lý do giải thể do Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.909

DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.91.54
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!