Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2563/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc xác định mặt hàng trong nước đã sản xuất được theo Quyết định số 704/2003/QĐ-BKH

Số hiệu: 2563/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 13/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2563/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý thuế nhập khẩu hàng đầu tư nước ngoài

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Trả lời công văn số 275/CHQ-NV ngày 20/1/2006 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc xác định mặt hàng trong nước đã sản xuất được theo Quyết định số 704/2003/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 16, Danh Mục vật tư phục vụ hoạt động tìm kiếm, thăm dò phát triển mỏ dầu khí trong nước đã sản xuất được; Điểm 27, Danh Mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Quyết định số 704/2003/QĐ-BKH ngày 18/9/2003 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thì các mặt hàng "Đá vôi (CaCo3); Canxi Clorua (CaCl2) là mặt hàng trong nước đã sản xuất được không thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩu.

Theo ý kiến của doanh nghiệp thì các mặt hàng Công ty nhập khẩu, tuy có thành phần chính là Calcium Carbonate, nhưng là sản phẩm từ vỏ động vật giáp xác và chế phẩm của ngành công nghiệp hóa chất chứ không phải là dạng đá vôi dạng bột như quy định tại Điểm 16 và Điểm 27, của các Danh Mục mặt hàng trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Quyết định số 704/2003/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và doanh nghiệp khẳng định các mặt hàng trên hiện nay Việt Nam chưa sản xuất được.

Ngày 01/6/2006, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có công văn số 3934BKH-ĐTNN xác định: Các sản phẩm nêu tại Điểm 16 và Điểm 17 của Danh Mục ban hành kèm theo Quyết định số 704/2003/QĐ-BKH ngày 18/9/2003 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư là các chất vô cơ: đá vôi (CaCo3); Canxi Clorua (CaCl2), trong khi các phụ gia dung dịch khoan nhập khẩu có tên gọi Safe Carb2, Safe Carb20, Calcium Carbonate là các sản phẩm từ vỏ động vật giáp xác chế phẩm của ngành công nghiệp hóa chất có thành phần chủ yếu là Calcium Carbonate.

Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xác nhận các phụ gia dung dịch khoan do Công ty Liên doanh dung dịch khoan M-I Việt Nam nhập khẩu là các mặt hàng hiện các cơ sở trong nước chưa sản xuất được.

Căn cứ công văn số 3934/BKH-ĐTNN ngày 01/6/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì mặt hàng nói trên được miễn thuế nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (4).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 
 
 

Đặng Thị Bình An

 
 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2563/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc xác định mặt hàng trong nước đã sản xuất được theo Quyết định số 704/2003/QĐ-BKH

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.526

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209